U Starého výstaviště 188, 170 00 Praha 7


Stanovisko restaurátorských škol AVU k "Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu"

Památkový zákon je v současné době základní a de facto jedinou právní normou upravující restaurování. Jeho nová verze předurčí vývoj oboru na desetiletí dopředu. Přes deklarovanou ochotu Ministerstva kultury spolupracovat při jeho přípravě s AVU a Asociací restaurátorů nebyly naše zásadní podněty jakkoli akceptovány a v poslední verzi návrhu zákona se navíc ocitlo obludné ustanovení, zavádějící do péče o umělecká výtvarná díla pojem "řemeslné opravy", negující elementární principy restaurování a otevírající dveře bezbřehému diletantismu, ustanovení, které by nutně vedlo k zásadní degradaci celého oboru a nenapravitelným škodám na nejzranitelnější součásti památkového fondu, jíž umělecká díla bezesporu jsou. Restaurátorské školy AVU návrh zákona v této podbobě zásadně odmítají.
Celý text stanoviska >>> 
Verze pro tisk, pdf, 138 kB