Kostel sv. Michala v Pacově
Monumentální stavba, dochovaná v pozdně gotické podobě s výraznou renesanční úpravou a převážně barokním mobiliářem.  Restaurátorské práce probíhají od roku 1997; v prvé fázi na základě výběrového řízení na restaurování nástěnných maleb, v jehož rámci a jakožto jeho součást byla provedena též nová výmalba stěn a klenby. Následně bylo zahájeno restaurování kazatelny, oltářů a  dalších prvků výbavy kostela.
Výsledek celkové renovace interiéru brání použít pro ni (až na výjimky) termín restaurování, protože naprosto nenaplňuje základní definice tohoto pojmu. Přesto je za restaurování vydávána a konec konců též ze státních prostředků určených pro restaurování financována. Je rovněž nepochybné, že interiér takovéto architektonické a výtvarné kvality, s dochovanými nástěnnými malbami a polychromií kamenných prvků, o mobiliáři ani nemluvě, korektně restaurován býti měl, a to i ze zákona. Nedostatkem finančních prostředků lze nepochybně zdůvodnit leccos, mnohdy i oprávněně. Nikdy však rezignaci na nejzákladnější smysl restaurování i památkové péče.
K realizacím tohoto typu netřeba ani restaurátorů, ani památkářů…
 
 

«