restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

další personální změny v NPÚ

Nepochopitelné rošády, které už nabyly povahy nekompromisního odstraňování názorových oponentů a které se nikdo neobtěžuje elementárně zdůvodnit, pokračují a nezřídka nabývají povahy tragikomedie.

Po odvolání dr. Josefa Štulce z funkcí hlavního konzervátora NPÚ i náměstka generálního ředitele, do níž pár dní předtím instalován, prý proto, že byl "příliš spjat s konzervačním pojetím památkové péče", vyzdvihl pan generální ředitel mgr. Tomáš Hájek, Dr. na jeho konzervátorský post pana Pavla Jerie. Aniž ovšem vysvětlil, oč méně a v čem je tento méně spjatý s konzervačním pojetím než odvolaný, když rovněž léta zaujímal ve struktuře ústavu jedno z nejvyšších míst. Nehledě k tomu, že u konzervátora se konzervační přístup jeví vcelku logickým... Vtírá se tedy otázka, zda nebylo lepší zrušit toto místo vůbec, neboť zřejmě neodpovídá progresivní nové koncepci, o které ale pohříchu ještě nikdo nic moc neví. Přizná-li však pan generální ředitel konečně otevřeně, že přijal za svou koncepci Komory architektů, jak lze dosti oprávněně dovozovat, pak je uvedený post vskutku zbytečný. Mohl by být nahrazen třeba funkcí hlavního reduktora, neboť redukce počtu památek je jedním z významných bodů komorové představy otevřené památkové péče.

Na podporu odvolaného dr. Štulce vznikla mezi pracovníky NPÚ petice, k níž je možné se přihlásit ještě do 24. února, nebude-li rozhodnutí o Štulcově odvolání odvoláno.

Sesazen, opět bez udání důvodů, byl též rovněž čerstvě instalovaný ředitel jihočeského pracoviště ing. Pek. K svému odvolání se vyjádřil na stránkách MF Dnes, o mnohém vypovídá také jeho příspěvek v diskuzním fóru KZSP (rubrika Současné změny..., strana 8).

Celkový počet sesazených, odvolaných či jinak odinstalovaných ředitelů, náměstků, konzervátorů, členů rad vědeckých i redakčních tak dosáhl čísla 61, což je zhruba na kvartál velmi slušný výkon zvážíme-li, že číslo ještě nepochybně není konečné...

16. února 2006
mapa