restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

prosba ke členům komise

pro výběr generálního ředitele NPÚ

Vážení členové výběrové komise,

pan ministr kultury se při obhajobě generálního ředitele NPÚ dr. Hájka opakovaně dovolává vašeho rozhodnutí a zaštiťuje se jím – naposled v reakci na dopis koordinačního výboru profesních sdružení.

Mnohé z vás znám a nepochybuji, že vaše volba byla vedena maximální odpovědností, snahou o uklidnění zjitřené situace a vůlí pomoci nezbytné reformě památkové péče.

Cítím s vaší volbou i jistou sounáležitost – tento server byl jedním z mála, kdo se některých z vás veřejně zastal proti apriornímu zpochybnění vaší odbornosti a kompetence.

Po několika týdnech působení dr. Hájka v nové funkci pociťuji jediné – naprosté rozčarování, frustraci a hrůzu z toho, kam je jeho prostřednictvím památkové péče směřována a jaké prostředky jsou k tomu používány.

Rád bych – a nejen já - znal i váš současný názor. Rád bych věděl, zda dr. Hájek splnil vaše očekávání, zda by vaše volba byla stejná i dnes. Možná i pro samotného ministra by bylo zajímavé zjištění, zda se vaší autoritou a koncenzuálním rozhodnutím může legitimně zaštiťovat i nadále.

Restauro.cz je vám k publikaci vašich stanovisek plně k dispozici.

V úctě
Martin Pavala, akad. mal.
www.restauro.cz

19. února 2006