restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

nové metody a témata v analýze

malířských výtvarných děl

1. mezioborový seminář Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společného pracoviště Restaurátorské školy malířské AVU a Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, se bude konat 7. listopadu 2006 v aule hlavní budovy AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7.

Program semináře

8.00-9.00
Registrace účastníků

9.00
K. Stretti (Akademie výtvarných umění v Praze)
Restaurování a průzkum maleb na Akademii výtvarných umění v Praze

9.30
C. Miliani, B. Brunetti (Universita Perugia, Itálie)
MOLAB: A transnational access service for in-situ non-invasive studies of the European cultural heritage (Mezinárodní projekt zpřístupnění neinvazivních metod průzkumu předmětů Evropského kulturního dědictví)

10.10
D. Hradil, C. Miliani, C. Daffara, I. Fogaš (Laboratoř ALMA, Universita Perugia, Ústav aplikované optiky ve Florencii, Moravská galerie v Brně)
Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy 19. století

10.40
I. Fogaš, D. Hradil, T. Grygar, P. Poggi (Moravská galerie v Brně, Laboratoř ALMA, Ústav aplikované optiky ve Florencii)
Neinvazivní průzkum kolorované kresby na papíře podle Raffaela

11.10-11.30
Přestávka

11.30
T. Grygar, P. Bezdička, D. Hradil (Laboratoř ALMA)
Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů

12.00
M. T. Doménéch-Carbó (Polytechnická universita Valencie, Španělsko)
Characterization of organic materials in Art Conservation and Archaeometry (Charakterizace organických materiálů při restaurování uměleckých děl a v archeometrii)

12.40
H. Kurková, J. Hradilová (Laboratoř ALMA)
Historické referenční materiály barev pro testování a analýzu

13.00-14.30
Přestávka

14.30
J. Hradilová, M. Beneš, B. Zitová (Laboratoř ALMA, Ústav teorie informace a automatiky Akademie věd ČR)
Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl

15.00
M. Bartlová (Filosofická fakulta Masarykovy university, Brno)
Malířské vrstvy z pohledu historika středověkého umění

15.40
M. Pavlíková, J. Hradilová, L. Helfertová (Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA)
Assumpta z Bílé Hory – netradiční gotická malba na plátně?

16.10-16.30
Přestávka

16.30
J. Šindelář (GEO-CZ, s. r. o.)
Využití digitální fotogrammetrie při dokumentaci maleb

17.00
J. Maříková, P. Baxa, J. Hradilová (Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, Laboratoř ALMA)
Raně středověké nástěnné malby ve Střední Evropě: průzkum kostela v Kostolanech pod Tríbečom

17.40
M. Pavala (Akademie výtvarných umění v Praze)
Nástěnná malba Mistra Třeboňského oltáře – technika a komparace

kolem 18.15
Ukončení

Příspěvky přednesené na semináři budou publikovány ve speciálním čísle sborníku Technologia artis, které obdrží každý účastník při registraci.

Informace k semináři

Účastnický poplatek činí 400 Kč (pro předem přihlášené) a 500 Kč při registraci na místě před zahájením semináře. Studenti hradí snížený poplatek ve výši 200 Kč na osobu. Přednášející poplatek nehradí. Platby jsou přijímány do 30. 9. 2006 na účet číslo 3584260247/0100, variabilní symbol 013203 u KB a. s., U Průhonu 1516/32, 170 20 Praha 7. Ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno přihlašovaného účastníka. Registrace za snížené vložné končí 30. 9. 2006. Do tohoto data také posílejte vyplněnou závaznou přihlášku na adresu:
Bc. Martina Hrčková, Seminář ALMA, Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na zajištění programu semináře a náklady spojené s vydáním sborníku Technologia artis, který obdrží každý účastník při registraci. Při registraci na místě není zaručeno místo k sezení.

Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A - stanice Hradčanská, pak tramvaj směr Letná do stanice Letenské náměstí, nebo metro trasa C stanice Vltavská, pak tramvaj směr Letná do stanice Letenské náměstí, dále pěšky k hlavní budově AVU Praha, ulice U Akademie č. 4.

Přihláška

Zde si stáhněte přihlášku ve formátu .doc a po vyplnění pošlete na adresu uvedenou na přihlášce spolu s kopií dokladu o zaplacení.