restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

restaurátorská komise NPÚ

září 2006

Prvá dvě zasedání má za sebou Restaurátorská komise NPÚ (či oficiálně Komise pro posuzování restaurátorských prací na kulturních památkách). Od poněkud předčasného oznámení jejího ustavení v květnu prošla sestava grémia ještě jistými korekturami, takže dnes pracuje ve složení:
PhDr. Jakub Vítovský, předseda komise
Zora Grohmanová, akad. mal.
Eva Votočková, akad. mal.
PhDr. Dana Stehlíková, CSc.
ing. Ivana Kopecká
Theodora Popova, akad. mal.
doc. Petr Siegl, akad. soch.
doc. Jiří Novotný, akad. soch.
Martin Pavala, akad. mal.
ing. Karol Bayer
Martin Martan, akad. mal.
mgr. Martin Slovák, akad. soch.
Ivan Houska
mgr. Vladimír Žák
tajemníkem komise je mgr. Aleš Mudra

Základním podkladem pro práci komise jsou přehledy připravovaných a probíhajících restaurátorských akcí z jednotlivých regionů. V některých případech jde o četbu povýtce truchlivou – zpracovávání průzkumů, restaurátorských záměrů pro závazná stanoviska i provádění prací osobami bez licence, resp. s licencí jiné specializace, kvanta prací zadávaná stále stejným osobám, provádění ryze restaurátorských prací podivnými stavebně-renovačními firmami, začleňování brutálních stavebních obnov pod hlavičku restaurátorských prací apod. – to vše poskytuje smutný obraz o restaurátorské praxi, naštěstí nikoli ve všech regionech. Řada probíhajících akcí v přehledech chybí, pár územních odborných pracovišť práci komise prozatím zcela bojkotuje.

Alespoň namátkou několik konkrétních ilustrativních příkladů: Restaurátorský záměr na oltář včetně oltářního obrazu kostela sv. Prokopa v Hořicích zpracovala držitelka licence na uměleckořemeslné pozlacovačské práce; podobně např. záměr na restaurování oltářů, plastik a oltářních obrazů z kostela P. Marie v Kynšperku nad Ohří je dílem držitelů povolení k restaurování zlacení a uměleckořemeslných truhlářských prací. Jako kdyby zubař stanovoval postup operace žlučníku… Na základě restaurátorského průzkumu firmy Reinex, s. r. o. (zdůrazněme, že provádění restaurátorských prací, jejichž nedílnou součástí jsou i průzkumy, je ze zákona vyhrazeno fyzickým osobám s příslušnou licencí) je zpracován návrh opravy fasády domu v Michalské 8 na Starém Městě, předpokládající "celoplošné otlučení omítky a štukových prvků v 1.-3. patře, provedení nové omítky a štukatérských prvků, nátěr silikátovou barvou ve třech odstínech, truhlářskou repasi dveří a vnějších křídel oken, případně jejich částečnou náhradu replikami atd…" Opravdu se někdo vážně domnívá, že toto je možné zvát restaurováním? Husí kůže naskakuje z pomyšlení, že podobné realizace jsou snad financovány i z veřejných zdrojů, vyhrazených právě pro restaurování… Restaurování soch na atice sídla našich stále pozoruhodnějších vlád, Strakově akademii, páše člověk bez jakékoli licence. Inu, pod svícnem bývá tma. K restaurování štukové výzdoby zámecké kaple v Komorním Hrádku je restaurátoru štuku přidáno též restaurování výzdoby malířské, k němuž ovšem dotyčný není jakkoli oprávněn. Sochy z oltářů v katedrále v Sedlci u Kutné Hory, památce UNESCO, restauruje opět stavební firma Reinex. Atd. atd.

Komisi čeká běh na dlouhou trať, práce nezáviděníhodná, nicméně nezbytná. V duchu svých dřívějších iniciativ, které ostatně stály na počátku jejího vzniku, navrhujeme jako nejnaléhavější následující opatření, která jsou v moci Národního památkového ústavu alespoň u akcí jím bezprostředně zadávaných (řešení dalších je již zahrnuto v jednacím řádu komise):


Martin Pavala