restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

Bílá paní na Hladové zdi

Martin Pavala

Někdy zkraje prosince obdržel odvolaný ředitel NPÚ ing. Novák anonymní hanopis, označující mou kolegyni Zuzanu Polákovou a mne za strůjce všeho zla posledních týdnů na MK. Autor zřejmě vášnivě četl Tři mušketýry; Zuzana je představena v roli mylady, bestie obratně využívající své kontakty a vliv na mírně nesvéprávného ministra k zosnování své pomsty vůči „slušným lidem“. Já pak, byv vyhozen z ministerské restaurátorské komise za očerňování konkurenčních firem a ovlivňování udělování licencí, poskytuji na webových stránkách Bílá paní prostor spolupracovnici naší firmy Tradice dr. Koubové, která je záhy díky Zuzaně instalována do vedoucí pozice na MK. Udávám bourání Hladové zdi, abych se tak opět „dostal na výsluní“. Atd.

S tímto výplodem morální invalidity a intelektuálního idiotismu by nemělo smyslu se sebeméně zabývat. Totéž bych očekával od adresáta pamfletu. Jakkoli nepodezřívám pana Nováka ze sympatií ani k sobě, ani k paní Polákové, oceňoval jsem v minulosti, že jsme si spory vyříkávali s otevřeným hledím, mnohdy veřejně (ať už se jednalo o fresku v pracovně ministra v Nostickém paláci či spor o Metodické centrum konzervace).

Doby se však asi změnily, anonym v koši neskončil. Je rozmnožován a kolportován dále – jak jinak by se po několika týdnech z x-té ruky dostal až ke mně… Paralelně se šíří jakási podivná šuškanda – inu, na každém šprochu pravdy trochu, že.

A tak tedy bych rád upozornil všechny šiřitele této nemravnosti, že z hlediska právního jsou stejně postižitelní jako autor. Že se vystavují velmi razantnímu postihu nejen občanskoprávnímu, ale i trestněprávnímu, a to hned několikrát. Autora ujišťuji, že zanechal ve svém díle sdostatek nevědomých stop, podle kterých není složité výrazně poodhrnout roušku jeho cudné anonymity.

A pro ty méně informované, popřávající sluchu oněm šprochům, pár faktických připomínek.
Tak kupříkladu:

Společnost Tradice nezískala zakázku na restaurátorské práce v kostele sv. Anny od nadace Vize 97, tím méně díky známosti paní Polákové s paní Havlovou, jak uvádí anonym, ale od Národního divadla, které je vlastníkem objektu, a to na základě výběrového řízení. Myslím, že paní Havlová ani netušila, kdy konkrétně výběrové řízení probíhalo a kdo se jej účastnil. Člen rady projektu Nadace Vize ing. Zdeněk Novák o tom jistě ví…

Pan Pavala nebyl z restaurátorské komise ministrem Dostálem odvolán, ale odstoupil sám na protest proti špinavým praktikám ministerstva při sporu o Metodické centrum konzervace v Brně. Veškerá dokumentace celého případu je od počátku průběžně publikována.

Ale víc se tím už opravdu zabývat nehodlám…