restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

komuniké Bardejov 2005

Při příležitosti konání Mezinárodní konference restaurátorů v Bardejově organizovanou slovenskou Komorou reštaurátorov a Obcou reštaurátorov Slovenska se setkali reprezentanti profesních organizací:

za Rakousko prezident ORV Stefan Kainz, mgr. art.,
za Maďarsko předseda MRE Miklós Szentkirályi, akad. p. rest.,
za Česko předseda AR doc. Petr Kuthan, akad. soch.,
za Slovensko předseda KR Tomáš Lupták, akad. soch.
a reprezentantka E.C.C.O. paní Edith Touré, mgr. art.

Na rokování hledali v diskuzi cestu, jak společně pojmenovat problémy rozvoje a výkonu restaurátorské profese v pozici svobodného povolání v jednotlivých zemích.

Zúčastnění reprezentanti profesních restaurátorských organizací se navzájem informovali o pozici restaurátorů a jejich profesních organizací v jednotlivých zemích.

Čeští a maďarští  reprezentanti se ztotožnili s programem E.C.C.O. Obě organizace projevily zájem vstoupit do E.C.C.O. Rokující se shodli, že minimální vzdělání pro restaurátora je pětileté magisterské studium. Bakalářský stupeň ve vysokoškolském vzdělávání restaurátorů je nedostatečný a jeho uplatňování neperspektivní.

Reprezentanti maďarské profesní organizace požádali o konkretizování informací o legislativním prostředí pro výkon restaurátorské profese v jednotlivých zemích. Podpořili zájem společné strategie při prosazování restaurátorské profese jako svobodného povolání.

Reprezentantka E.C.C.O. paní E. Touré informovala o možnosti řešit tyto otázky s právním expertem projektu APEL.

Na závěr rokování se zúčastnění reprezentanti dohodli na bližší spolupráci, častějších kontaktech a vzájemné podpoře.

V Bardejově dne 22. září 2005