restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

stanovisko konfederace umění a kultury k legislativnímu vývoji ve sféře restaurování kulturních památek

duben 2006

Zdá se, že se konečně začíná MK ČR zabývat i problematikou rozhodování a kvality restaurování kulturních památek.

Problém je dnes v tom, jak to zajistit. Ani restaurátoři sami mezi sebou se nemohou dohodnout. Trpět však stávající situaci, kdy restaurátor sice s licencí MK ČR provádí restaurátorské práce pomocí nekvalifikovaných pracovníků, považujeme nadále za nepřípustnou.

Požadujeme tedy vznik profesní Komory restaurátorů, která by měla právo součinnosti rozhodování při přidělování a odebírání licencí na restaurování kulturních památek ČR, ovšem za účasti všech dodnes ustavených profesních organizací. A to včetně Odborové organizace restaurátorů (OOR ), která je členem KUK a vlastně sdružuje členy obou momentálně aktuálních směrů vývoje.

Tato komora by také měla mít právo znemožnit nezákonné zaměstnávání osob bez oprávnění MK ČR.
 

V Praze dne 27. 4. 2006

Adriena Jirková, prezidetka KUK