restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

dopis konfederace umění a kultury generálnímu řediteli NPÚ

19. června 2006

Vážený pan
MUDr. Mgr. Tomáš Hájek
generální ředitel
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3
118 00 Praha 1

V Praze dne 19. 6. 2006

Vážený pane generální řediteli,

na pracovním jednání s Vámi, které se konalo dne 1. června 2006, jsme Vás upozornili na situaci, že dochází k vážnému porušování zákona o státní památkové péči na úseku restaurátorské činnosti a uvedli jsme jen několik závažných negativních poznatků. Při této příležitosti jsme Vás požádali o vytvoření systému soustavné kontroly nad kvalitou odvedené restaurátorské práce a to i za předpokladu, že kvalifikovaný restaurátor s licencí Ministerstva kultury ČR údajně kvalitní práci odvádí. Byl jste upozorněn, že i za pomoci kvalifikovaných restaurátorů dochází k problému "pokrejvání tzv. černých helfrů" (osob nemajících zákonné oprávnění MK ČR k restaurování památek). Tím, že se i kvalifikovaní restaurátoři dopouštějí vážného porušování zákona o státní památkové péči, dochází přímo jak k poškozování restaurovaných památek, tak i k nehospodárnému nakládání s veřejnými finančními prostředky a v neposlední řadě k diskriminaci na trhu práce pro kvalifikované restaurátory.

Jsme názoru, že Ministerstvo kultury neplní zcela úkoly, které mu vyplývají z uvedeného zákona zejména z naplňování § 1.

Žádáme Vás proto, vážený pane generální řediteli, aby ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR bylo urychleně přistoupeno k vydání metodického pokynu, který by zejména ve smyslu §§ 14a, 14b, 14c zajistil důslednou kontrolní činnost nad výkonem restaurátorské činnosti a bylo tak zamezeno k nežádoucím důsledkům.

S pozdravem

Adriena Jirková,  prezidentka KUK