restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

stanovisko Odborové organizace restaurátorů k současné situaci v restaurátorské obci

duben 2006

 1. OOR podporuje vznik Komory restaurátorů.
   
 2. OOR vítá iniciativní snahy Asociace restaurátorů a jiných restaurátorských seskupení k jejímu ustavení.
   
 3. OOR si slibuje od ustavení Komory vznik většího množství pracovních příležitostí pro restaurátory s licencí Ministerstva kultury.
   
 4. OOR podporuje návrh Asociace restaurátorů vtělit do stanov Komory povinnost odpovědného restaurátora zapsat všechny osoby, které se budou podílet na restaurování, do závazného stanoviska.
   
 5. OOR si na rozdíl od Asociace restaurátorů nemyslí, že je nutné kontrolovat kvalitu odvedené práce, protože vychází z předpokladu, že kvalifikovaný restaurátor s licencí MK ČR kvalitní práci odvede. Problém je s tzv."pokrejváním" tzv. "černých helfrů" (osob nemajících zákonné oprávnění MK ČR k restaurování památek;), ke kterému se nemalá část restaurátorů uchyluje. Toto diskvalifikuje celou restaurátorskou obec v očích veřejnosti, investorů, památkářů a v konečném důsledku připravuje o práci kvalifikované restaurátory, diskvalifikuje je při soutěžích a tím je ožebračuje.
   
 6. OOR se nabízí jako prostředník mezi Asociací restaurátorů a početnou skupinou restaurátorů známou pod jménem "Přípravný výbor Unie restaurátorů", neboť se zdá, že osobní antipatie vedoucích členů budou bránit v dohodě, která je nutná pro celou restaurátorskou obec. Kromě toho by se tyto dvě skupiny daly charakterizovat jako "starorestaurátoři" versus "mladorestaurátoři" což z hlediska zaměstnanosti způsobuje velké rozdíly.
   
 7. OOR byla založena v roce 2000. Neustále poukazuje na problémy, které vykrystalizovaly do současné konfrontační podoby v restaurátorské obci.
   

V Praze dne 27. 4. 2006

Michal Blažek, předseda Odborové organizace restaurátorů
člena Konfederace umění a kultury

Stanovisko Konfederace umění a kultury k legislativnímu vývoji ve sféře restaurování kulturních památek