restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

dopis Odborové organizace restaurátorů restaurátorské komisi NPÚ

19. června 2006

Komise pro restaurování NPÚ
Valdštejnské nám. 3
118 19 Praha 1

V Praze dne 19. 6. 2006
Čj.: OOR 05/06

Vážená komise,

Odborová organizace restaurátorů nemá za cíl činnosti kontrolovat kvalitu restaurátorských prací, ale to, aby na památkách pracovali podle zákona odpovědní restaurátoři s licencí MK ČR. Masové nasazování nekvalifikovaných pracovníků bylo protizákonně v minulosti uplatněno na restaurátorských pracích na Valdštejnském paláci, Ministerstvu průmyslu, Nosticově paláci apod. Protože nekvalitní práce neodborníků, "pokrejvaných" těmi z nás, kteří jsou chtivější peněz než starostí o památky, se projeví většinou až po letech, není lehké odhalit nekvalitu přímo při kontrolních dnech či kolaudacích. Důsledky naší organizací monitorovaného hochštaplerství se však již viditelně projevily, a to např. na budově Ministerstva průmyslu v Praze. Rezavé pruhové zbarvení dříve šedookrového monochromního pískovce svědčí o nekvalifikovaném způsobu čištění a cákance na žule o nekvalifikovaném způsobu hydrofobizace (viz foto 1 a 2). Estetická hodnota tohoto paláce, jak byla zamýšlena autory, je z estetického hlediska nenávratně zničena, nehledě k destrukci kamene. Žádáme komisi, aby z případu vyvodila důsledky jak pro "pokrejvače", tak do budoucna, aby již k podobným ničením památek vinou nasazení nekvalifikovaných pracovníků nemohlo dojít.

Požadujeme, aby byl vypracován též posudek soudního znalce.

S pozdravem

Michal Blažek, předseda OOR
člen Konfederace umění a kultury
Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1

Na vědomí:
p. Vítězslav Jandák – ministr kultury ČR
média