souhrn důvodů pro zřízení restaurátorské komory

 

 

listopad 2007

Za Konzultační centrum pro restaurování při Akademii výtvarných umění
Martin Pavala, akad. mal.