restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

 

Tisková verze
dokumentu ke stažení, pdf 97 kB

návrh opatření v oblasti restaurování

kulturních památek ve sféře spravované NPÚ

Návrh reaguje na jednání restaurátorů s generálním ředitelem NPÚ 3. března 2006.

 

Výchozí stav

 

Návrh akutních opatření ve sféře MK a NPÚ

 

Další součinnost

Rada pro restaurování, NPÚ, MK ČR a profesní organizace budou postupovat v součinnosti v dalších střednědobých a dlouhodobých záměrech:

 

V Praze 9. března 2006

Zpracoval: Martin Pavala, akad. mal.

Projednáno a jednomyslně schváleno na schůzce Přípravného výboru ČKR a zástupců Rady AR dne 9. března 2006, které se zúčastnili:

prof. Karel Stretti, akad. mal., vedoucí malířské restaurátorské školy AVU
doc. Petr Siegl, akad. soch., vedoucí sochařské restaurátorské školy AVU
doc. Petr Kuthan, akad. soch., předseda AR
Jiří Černohorský, člen Rady AR
Martin Pavala, akad. mal., jednatel PV ČKR