restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

 

vyjádření k prohlášení

přípravného výboru sdružení Arte-fakt

Členové Přípravného výboru ČKR obdrželi na vědomí otevřený dopis, adresovaný generálnímu řediteli NPÚ Tomáši Hájkovi. Dopis obsahuje prohlášení přípravného výboru sdružení Arte-fakt.

K jednotlivým bodům prohlášení uvádíme:

Konstatujeme, že FRUP je sice uváděna jako spolupořadatel pracovního setkání, avšak závěry jsou podepsány pouze členy přípravného výboru o. s. Arte-fakt.

Konstatujeme dále, že z prezenční listiny jasně vyplývá, že setkání se zúčastnili zejména studenti a absolventi FRUP (dříve IRKT, dříve VOŠKRT) v Litomyšli, „specialisty příbuzných oborů“ až na jednu zástupkyni VŠCHT Praha hledáme marně. To staví do poněkud jiného světla úvodní konstatování zápisu ze setkání, vyvolávajícího zjevně zavádějící dojem o široké reprezentativnosti zastoupení.  

Formulace vyjádření svědčí spíše o obavě o „vlastní zájmy a požadavky“, než o skutečné vůli konkrétní prací přispět budoucnosti oboru. Sdružení zatím nic nepřináší, jen se dožaduje pozornosti. Neznalost běžně dostupných elementárních informací i jména některých členů přípravného výboru naznačují, že prohlášení je motivováno též osobními a institucionálními animozitami, které jsou sice snad pochopitelné i legitimní, avšak nepříliš konstruktivní.


V Praze 18. března 2006

Martin Pavala, akad. mal., jednatel PV ČKR