restaurování v české republice / tradice / současnost / perspektiva

restaurování? dobrodružství i věda

leden 2007

Rozhovor s šéfrestaurátorem Moravské galerie v Brně Igorem Fogašem přinesla regionální příloha MF Dnes >>>

V rozhovoru se mimo jiné říká:

Otázka:
Jste držitelem licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování památek v technikách malba na plátně, dřevě, kovu, nástěnná malba a polychromie sochařských děl. V čem je tento certifikát výjimečný?

Odpověď:
Automaticky ji dostávají pouze absolventi Akademie výtvarných umění v Praze. Všichni ostatní se o ni musí ucházet. Musí předvést své práce komisi na ministerstvu kultury.

Pane kolego - není-li to novinářské zkreslení - jak jste na to, proboha, přišel? Pro absolventy AVU platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní, o licenci se musejí rovněž ucházet a stává se, že ji nedostanou (pomíjím teď, zda právem či neprávem...).
Zdraví Vás Martin Pavala


adventní připomenutí B. Slánského

prosinec 2006

Advent je doba očekávání, rozjímání, reflexe, návratu ke kořenům. A tak jistě stojí za připomenutí text, který publikoval prof. Bohuslav Slánský v roce 1971 v katalogu ke své tehdejší výstavě, text, který lapidárně a jasně shrnuje základní postuláty restaurování uměleckých děl i postavení restaurátora v rámci multidisciplinárního restaurátorského procesu.

Vybízí k tomu nejen advent, ale i stále probíhající debata o charakteru a prioritách restaurování. Připomeňme, že tento text vznikl jako přímá reakce na „pronikající zahraniční názory protěžující v restaurování stále větší měrou striktní přírodovědecké a uměleckohistorické postupy“. Ve světle posledních polemik se zdá, jakoby se čas zastavil – snad jen s tím rozdílem, že Slánského obavy se naplnily a ony „zahraniční názory“ od té doby pohříchu silně zdomácněly.

Už slyšíme oponenty – kdy už se přestanete stále jen ohánět Slánským a vezmete na vědomí vývoj oboru a moderní trendy! Inu – onen Slánského text je i dnes tak moderní, že jeho smysl, jak se zdá, leckdo ještě nepochopil a leckdo pochopit možná ani nechce...
Pročež – nepřestaneme se ohánět Slánským!
B. Slánský: O restaurování uměleckých děl >>>

 

další reakce na seminář ALMA

prosinec 2006

Příspěvek nazvaný O třech zbytečně podrážděných reakcích zaslal Pavel Novák z VŠCHT.
K tomu též Poznámka o podrážděných a potrefených.

 

zrušení rozkladové komise

pro oblast restaurování kulturních památek

prosinec 2006

Dne 27. listopadu byla příkazem ministra kultury zrušena specializovaná rozkladová komise pro oblast restaurování kulturních památek a její působnost opět převzala jediná univerzální rozkladová komise, zřízená v roce 1995.

Přes půl druhého desetiletí už Ministerstvo kultury okázale ignoruje emancipační snahy valné části restaurátorského oboru a zatvrzele nepouští z rukou rozhodovací pravomoci při udělování oprávnění k restaurování. Celý text >>>

 

k otázce snímání přemaleb

polychromované plastiky

listopad 2006

Reakce Mojmíra Hamsíka na přednášku Mileny Bartlové na semináři ALMA. Celý text >>>

 

nová témata v analýze malířských děl

Zpráva o 1. mezioborovém semináři ALMA

listopad 2006

7. listopadu proběhl na pražské Akademii výtvarných umění pod pracovním názvem Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl 1. mezioborový seminář Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl. Stojí za zdůraznění, že je to právě Restaurátorská škola AVU, která, zcela v duchu své půlstoleté tradice, věnuje dlouhodobě maximální pozornost nutné a přirozené mezioborové spolupráci při průzkumu a restaurování uměleckých děl. Aplikace přírodovědeckých metod byla – spolu s dialogem s historiky umění – jedním ze základních kamenů konstituování české restaurátorské školy a je velmi paradoxní, že AVU bývá v této souvislosti začasté obviňována z jakési retardované elitářské uzavřenosti a přehlížení souvisejících oborů. Heslo interdisciplinarity se pak demagogicky stává korouhví jakoby nového, pokud možno takzvaně evropsky orientovaného směřovaní restaurátorského oboru a "tři pilíře" restaurování, rozuměj přírodní vědy, kunsthistorie a (pohříchu pouhá) manuální zručnost restaurátora jsou rádoby objevným sebevymezením některých nových restaurátorských institucí. Celý text >>>

 

konference o restaurování uměleckých děl

listopad 2006

Jednodenní konferenci Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl pořádá
30. listopadu v Litomyšli sdružení Arte-fakt. Informace na webu pořadatele >>>

 

umění restaurovat umění

listopad 2006

Práce svého restaurátorského oddělení za posledních 10 let představuje od 1. prosince 2006 do poloviny března příštího roku Moravská galerie v Brně >>>

 

podezřelé vazby pana náměstka

listopad 2006

Výmluvné vazby prvního náměstka ministra kultury s firmou Archatt a dalšími vyšetřuje policie. Lze jen doufat, že případ neskončí bez výsledku jako podobné vyšetřování podezřelých okolností rekonstrukce Valdštejnského paláce a bude znamenat počátek konce řady roztodivných personálních souručenství na nejrůznějších úrovních, která před časem komentoval jistý kolega, zhnuseně opouštějící řady jisté restaurátorské veleagentury, slovy: Platí se na potkání a berou i ti, u nichž by to člověka nenapadlo ani ve snu...
Aktuální zpráva deníku Právo >>>

 

za nic jsem neodpovídal

říjen 2006

Vyjádření náměstka ministra kultury pro server Aktuálně.cz >>>
O pozoruhodných personálních poměrech na Ministerstvu kultury leccos napoví
také tento článek  >>>
A do třetice – nafouknutá bublina, nebo vrcholek korupčního ledovce? >>>

 

vláda žádá tresty v rezortu kultury

Staronového náměstka vyšetřuje protikorupční policie

říjen 2006

Informace Sabiny Slonkové a Adama Junka na serveru Aktuálně.cz >>>

 

památky restaurují i laici

říjen 2006

Naprosto neuvěřitelnou informaci o "zapojení veřejnosti" do restaurování plastiky,
vedeného mottem "když pracuje laik pod dohledem odborníka, dá se hodně ušetřit", přinesl Domažlický deník. Jak zareaguje Asociace restaurátorů, památková péče, potažmo Ministerstvo kultury? Nebo žijeme opravdu v banánové republice, kde už je možné totálně všechno?

 

Zdeněk Novák zpět ve funkci

říjen 2006

Ministr kultury nedůvěryhodné vlády v demisi odvolal 10. října 1. náměstka Františka Formánka a na jeho místo opět jmenoval zřejmě nepostradatelného Zdeňka Nováka.

 

kdo rozhoduje o licencích?

září 2006

Ministerstvo kultury, zajisté. (Chtělo by se rovnou říci: bohužel, ale nač začínat další z planých lamentací nad neexistencí komory…) A proto, aby vůbec rozhodovat mohlo v otázkách dominantně odborných, zřídilo si k ruce odbornou komisi.

Patřilo k folklóru divokého počátku 90. let, že některým z úředníků dotyčného ministerského odboru se existence komise příliš nezamlouvala. A tak rozhodovali sami, komise nekomise. Když s tím komise sekla – proč by měla být někomu někde pro žert – rozhodovali bez ostychu nadále. Co Čech, to restaurátor, napadne mnohého, kdo popatří na seznam tehdy udílených oprávnění. Zdá se, že staré časy se vracejí. Celý text >>>

 

metodika dokumentací

září 2006

Počátkem září byl Ústředním pracovištěm NPÚ publikován metodický pokyn, zabývající se strukturou a náležitostmi restaurátorských dokumentací. Jedná se o velmi zásadní dokument, zasluhující zevrubnou pozornost.
Proto k němu přinášíme obsáhlejší komentář >>>

neviditelná dřina

29. září 2006

Restaurátorským akcím na Hradě jsou věnovány dva příspěvky v pražské regionální příloze MF Dnes.
Hrad se mění - aby zůstal >>>
Restaurátorství? To je neviditelná dřina >>>

 

strategické cíle ministra kultury

27. září 2006

Jenom není zcela jasné, jak se to do úterka stihne...
Tisková zpráva MK ČR >>>
Tisková konference ministra kultury >>>

 

Hájek odvolán, Novák se vrací…

26. září 2006

Ministr kultury odvolal ředitele NPÚ Tomáše Hájka. Do role poradce ministra byl podle neoficiálních informací instalován Zdeněk Novák.
Zpráva ČTK >>>
Zpráva iDnes >>>

kostel sv. Vavřince u sv. Anny

mimořádně zpřístupněn v den otevřených dveří 17. září

září 2006

Anenské náměstí 2, Praha 1. Den otevřených dveří v neděli 17. září přináší výjimečnou možnost prohlídky interiéru s nově restaurovanými unikátními nástěnnými malbami. Podrobné informace o kostele i o nálezech a průběhu restaurování maleb jsou dostupné ve webovém vydání sborníku Technologia artis i na stránkách společnosti Tradice, zajišťující restaurátorské práce.

 

plány nového ministra

září 2006

Pár dnů před hlasováním o důvěře vládě představí ministr kultury svou koncepci, na jejíž naplnění bude mít v případě očekávaného neúspěchu při hlasování zhruba týden.
Zpráva ČTK >>>

 

rozpočet ubírá památkám

září 2006

Rozpočet ministerstva kultury na příští rok počítá s výrazným krácením dotací památkových programů. Zpráva ČTK >>>

 

nové metody a témata v analýze

malířských výtvarných děl

září-listopad 2006

1. mezioborový seminář Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společného pracoviště Restaurátorské školy malířské AVU a Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, se bude konat 7. listopadu 2006 v aule hlavní budovy AVU v Praze. Informace, program a přihláška >>>

 

restaurátorská komise NPÚ

září 2006

Prvá zasedání má za sebou Restaurátorská komise NPÚ (či oficiálně Komise pro posuzování restaurátorských prací na kulturních památkách). Od poněkud předčasného oznámení jejího ustavení v květnu prošla sestava grémia ještě jistými korekturami, takže dnes pracuje ve složení: Celý text >>>

 

padající trigy

září 2006

K reportáži televize Nova, v níž ministr Jandák ostře napadl vedení Národního divadla kvůli opravě Schnirchových trig (více zde), nám poslal stručné prohlášení restaurátor Ivan Houska.

 

Růžencová slavnost 1506-2006

červen-září 2006

Výstava stěžejního díla Albrechta Dürera ve Valdštejnské jízdárně přináší i výsledky
posledních průzkumů, zaměřených zejména na rozsah dochování originální malby.
Web výstavy

 

chybička se vloudí…

červen 2006

Úsměv záhy tuhnoucí na rtech vyvolává zpráva z www.budweb.cz:

28.6.2006, Zprávy z regionu
Hledaný obraz z krumlovského zámku nalezen v Praze

Hledaný obraz z českokrumlovského zámku Štvanice na jelena objevili památkáři v pražské restaurátorské dílně. Dílo z 18. století postrádala inventurní komise a ztrátu obrazu nahlásila policii. "Tento případ bude podle paragrafu 159 odložen, protože nedošlo ke spáchání trestného činu", řekla mluvčí českokrumlovské policie Michaela Pavlíčková. Obraz v ceně zhruba 40 tisíc korun by se na zámek měl z rukou restaurátorů vrátit ve středu.

Na obraz, který je jednou z desítek tisíc věcí evidovaných na zámku, přišli správci překontrolováním záznamů o předání exponátů k opravám. V minulých letech měl podobný problém i zámek v Hluboké nad Vltavou, kde se ale některé předměty ani po novém hledání nenašly. Od loňska postrádají například křesadlovou pistoli ze 17. století a křesadlovou kulovnici.

 

kostel sv. Michaela Archanděla

20. června 2006

V pořadí již třetí protestní akce proti prodeji bývalého staroměstského kostela proběhne 21. června. Podrobné informace o celé kauze přináší web www.svatymichael.cz

 

dopisy OOR a KUK

generálnímu řediteli a restaurátorské komisi NPÚ

20. června 2006

Na řadu emailových adres byly doručeny dopisy Konfederace umění a kultury a Odborové organizace restaurátorů, adresované generálnímu řediteli NPÚ a restaurátorské komisi tamtéž, vracející k velmi zásadnímu problému hromadného zaměstnávání nekvalifikovaných některými restaurátory.
Dopis KUK >>>
Dopis OOR >>>

 

Dějiny umění: nový pohled

Paul Johnson, Academia 2006

červen 2006

"Školení restaurátorů je stále obtížnější, přestože restaurátorské technologie i umění rychle postupují. Objevují se nevyřešené otázky, jak definovat restaurování, jak ho řídit, jak omezovat a legitimizovat jeho postupy. Většina restaurátorů pracuje stejně pro obchodní trh jako pro muzea a existuje rozsáhlá země nikoho, v níž morálka vede ztracený boj se zisky. Na druhé straně je restaurátor jednou z nejhodnotnějších osobností celého uměleckého světa: v hierarchii lidí, kteří toho vědí o malířství (i o ostatních uměních) nejvíce, zaujímá restaurátor nejvyšší stupeň, dále následuje vzdělanější a inteligentní dealer-obchodník, správce muzea a historik umění a na konci jsou kritikové umění."

Pro někoho kontroverzní obsáhlé dílo britského historika právě vyšlo v nakladatelství Academia.

 

stanovisko Konfederace umění a kultury

k legislativnímu vývoji ve sféře restaurování kulturních památek

duben 2006

Stručné stanovisko KUK doplňuje předchozí vyjádření Odborové organizace restaurátorů.
Celý text >>>

 

stanovisko Odborové organizace

restaurátorů (OOR) k současné situaci v restaurátorské obci

duben 2006

Stanovisko k aktuálním problémům restaurátorského oboru. Celý text >>>

 

v NPÚ zřízena pracovní skupina

pro posuzování restaurátorských prací

5. května 2006

Dne 5. 5. 2006 jmenovala 1. náměstkyně generálního ředitele NPÚ doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., ve smyslu Organizačního řádu Národního památkového ústavu, čl. 11, stálou pracovní komisi NPÚ pro posuzování restaurátorských prací.
Informace na webu NPÚ >>>

 

informace o valné hromadě AR

19. dubna 2006

Valná hromada Asociace restaurátorů se uskutečnila 19. dubna tradičně v pražském Mánesu. Po vyslechnutí a schválení zprávy Kontrolní a revizní komise referoval předseda AR doc. Petr Kuthan o setkání zástupců profesních organizací střední Evropy s reprezentací E.C.C.O. v Bardejově a o přijatém komuniké. Vedoucí nově zřízeného odboru restaurování Národního památkového ústavu PhDr. Jakub Vítovský informoval o zřízení odboru, jeho záměrech a o úmyslu zřídit v nejbližší době odborné expertní grémium, které by s NPÚ spolupracovalo při realizaci restaurátorských prací, a požádal Asociaci o delegování členů. Asociace tuto iniciativu po diskusi přivítala a pověřila Radu výběrem příslušných osobností. Jednatel Přípravného výboru České komory restaurátorů Martin Pavala, akad. mal., poté podrobně informoval o všech aktivitách Přípravného výboru. Celý text >>>

 

usnesení valné hromady AR

19. dubna 2006

Valná hromada Asociace restaurátorů:

  1. v návaznosti na svá stanoviska minulých let a v intencích dlouhodobého programu Asociace restaurátorů nadále považuje ustavení České komory restaurátorů jako standardní odborné platformy s plnou profesní samosprávou, povinným členstvím a přenesením působnosti orgánu státní správy v udílení a odnímání oprávnění k restaurátorské činnosti za základ dalšího právního zakotvení restaurátorské profese,
    Celý text >>>

 

ocenění prof. Karla Strettiho

19. dubna 2006

Státní cena za památkovou péči byla udělena vedoucímu pedagogovi Restaurátorské školy malířské AVU prof. Karlu Strettimu za výsledky dosažené v oboru restaurování malířských děl s přihlédnutím k výsledkům jeho pedagogické práce a k celoživotní snaze systémově řešit problém restaurování v širších souvislostech památkové péče. Při slavnostním přebírání ceny při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále Pražského hradu prof. Stretti zdůraznil, že ocenění chápe jako výraz uznání celé české restaurátorské škole a připomněl jmenovitě dlouholetého vedoucího restaurátorského oddělení Národní galerie Mojmíra Hamsíka. Cenou, udělovanou od roku 1999, byl dosud z restaurátorského oboru vyznamenán v roce 2002 in memoriam prof. Bohuslav Slánský. Laudatio >>>

 

jarní bilance s vůní podzimu

9. dubna 2006

Jarní bilance směřování za novým uspořádáním restaurátorské profese se vyznačuje spíše podzimní truchlivostí. Optimismus vyvolaný věcným a cílevědomým postupem Ministerstva kultury koncem minulého roku se ukázal jako poněkud předčasný, což potvrzuje klasikovo konstatování, že podlehnout optimismu lze pouze vírou ve spásný vliv pesimismu…
Celý text >>>

 

valná hromada Asociace restaurátorů

bude dne 19. dubna v 10.00 hod. v Mánesu. Očekává se bujará diskuse o posledních událostech v památkové péči obecně a v restaurování zvláště, jakož i razantní vyjádření ve věci restaurátorské komory. Účast členů je více než žádoucí, nečlenové mají jedinečnou šanci své členství obnovit či nově konstituovat a jasně se vyslovit pro způsob dalšího směřování restaurátorské profese!

 

ad Unie restaurátorů

9. dubna 2006

Dorazil nepříliš formální, "otevřený" dopis podepsaný pouze strojopisně, že sdružení
Re art− Praha, Arte-fakt a Rudolfinea zakládají− z naléhavé potřeby otevřené komunikace − Unii restaurátorů, jež bude koordinovat legislativní opatření v oboru a předkládat vlastní návrhy. Unie jsou, zdá se, v kurzu. Celý text >>>

 

cena Europa Nostra

za restaurování kaple sv. Kříže na Karlštejně

9. dubna 2006

Národní památkový ústav, ú. o. p. středních Čech, obdržel cenu za restaurování sbírky středověkých deskových maleb Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže na Karlštejně, restaurování autentického interiéru kaple a presentaci sbírky v původním prostředí. Zbývá jen očekávat s nadějí, že si někdo z oceňujících či oceněných povšimne, že nemalý podíl na restaurování kaple mají, světe div se, restaurátoři, ba dokonce by bylo lze se zpupně domnívat, že mají podíl dokonce rozhodující. Ale nelamentujme, cena je rozhodně významná a představuje nemalý úspěch na mezinárodním poli, ať už je jejím formálním adresátem kdokoliv.

 

vyjádření k prohlášení

přípravného výboru sdružení Arte-fakt

19. března 2006

Členové Přípravného výboru ČKR obdrželi na vědomí otevřený dopis, adresovaný generálnímu řediteli NPÚ Tomáši Hájkovi. Celý text >>>

 

návrh opatření v oblasti restaurování

kulturních památek ve sféře spravované NPÚ

12. března 2006

Návrh reaguje na jednání restaurátorů s generálním ředitelem NPÚ 3. března 2006.
Celý text >>>

 

setkání s ředitelem NPÚ

Nové podněty pro restaurátorskou praxi

5. března 2006

V pátek 3. března se uskutečnilo v Nostickém paláci setkání reprezentace restaurátorů s generálním ředitelem NPÚ dr. Hájkem. Jednání se zúčastnili vedoucí restaurátorských škol AVU prof. Karel Stretti a doc. Petr Siegl, předseda Asociace restaurátorů doc. Petr Kuthan, jednatel Přípravného výboru ČKR M. Pavala a člen rady AR Jiří Černohorský. Ministerstvo kultury zastupovala poradkyně ministra Zuzana Poláková a s dr. Hájkem byla přítomna též tisková tajemnice NPÚ Simona Hradilová. Setkání mělo především informativní charakter, ale přineslo některé významné podněty pro aktuální praxi i dlouhodobější perspektivu výkonu restaurátorské činnosti v rámci památkové péče. Celý text >>>

 

blýskání na lepší časy

1. března 2006

Jakoby symbolicky na popeleční středu, v den počátku postního rozjímaní a nadějného očekávání, oznámil generální ředitel NPÚ složení svých poradních orgánů. Zásadně se rozšířila – nejen početně, ale především profesně a názorově – zpočátku velmi kontroverzně vnímaná Odborná rada generálního ředitele NPÚ. Reprezentativní a nikoli jednobarevná je sestava nové Ústřední památkové rady NPÚ. Tato grémia nepochybně sehrají zásadní roli při přípravě koncepce dalšího směřování památkové péče. Nelze vynechat ani redakční radu Zpráv památkové péče. Je nadmíru sympatické, že tam i onam byli jmenováni nejen zastánci, ale i mnohdy velmi radikální kritici pana ředitele a neplatí tedy teze o cíleném odstraňování názorových oponentů.
Některé své kroky objasňuje dr. Hájek též ve své reakci na článek Hospodářských novin a navrhuje: "Udělejme tlustou čáru". Za daných okolností – proč ne.

 

diskvalifikace: památkář

22. února 2006

Generální ředitel památkového ústavu není památkář. V Odborné radě generálního ředitele památkového ústavu není jediný památkář. Zřejmě v tomto kontextu "rozevření se do interdisciplinarity" (dr. Hájek: Památkové péče jako otevřený systém) bylo nyní vypsáno výběrové řízení na ředitele pracoviště NPÚ v Kroměříži. Požadováno je vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, případně právnické. Jiná kvalifikace je apriori vyloučena... Zdá se, že pro důležité posty v památkové péči se památkářská kvalifikace stává diskvalifikací. Je to totéž, jako by ředitelem nemocnice nesměl být doktor. Kdyby se o uvedené místo chtěl ucházet kupříkladu vyhozený dr. Štulc, dlouholetý generální ředitel a hlavní konzervátor NPÚ, nemůže, neb pro něj není dostatečně kvalifikován. Absurdní.

Aktualizace

24. února 2006

Podmínky výběrového řízení byly k dnešnímu dni změněny v tom smyslu, že nadále je požadováno blíže nespecifikované vysokoškolské vzdělání. Zajisté pozitivní posun je však bohužel významně znevážen tím, že už tak krátký termín podání přihlášek do úterý 28. února 10,00 hodin zůstal nezměněn!

 

prosba ke členům komise

pro výběr generálního ředitele NPÚ

19. února 2006

Vážení členové výběrové komise,
pan ministr kultury se při obhajobě generálního ředitele NPÚ dr. Hájka opakovaně dovolává vašeho rozhodnutí a zaštiťuje se jím – naposled v reakci na dopis koordinačního výboru uměleckých sdružení. Celý text >>>

 

změny na webu NPÚ

19. února 2006

Stránky, které byly dlouhé měsíce živým zdrojem informací a staly se skutečným "portálem české památkové péče", vykazují od nástupu nového ředitele jisté umrtvení. To, že byla zastavena živá diskuze na téma reformy památkové péče, lze - vzhledem k pokleslému charakteru některých anonymních příspěvků - ještě pochopit. Zmizela však i další navýsost aktuální rubrika, sumarizující události kolem odvolávání a jmenování ústavních ředitelů. Ubylo také pravidelných aktualizací. Nejvíce však postrádáme informace k památkové reformě, personálním otázkám, stanoviska a reakce představitelů NPÚ k současné situaci. Informační hodnota památkářského webu se tak v tomto bolavém bodě bohužel efektivně blíží informační hodnotě stránek ministerstva kultury, tedy veličinám blízkým nule. Vše zachraňuje skvělý "monitor". Pštrosí politika namísto proklamovaného koncepčního dialogu utvrzuje vtíravý dojem, že započatá reforma je spíše namátková, než památková.

 

tohle nás také čeká?

19. února 2006

Proměna duchovního prostoru klášterního kostela v holandském Maastrichtu v designovou restauraci... Zdroj možné inspirace pro progresivnější architekty i u nás - což takhle aplikovat ji u premonstrátů na Strahově (tam už mnoho nechybí - konferencím hotelové klientely mají prý sloužit klášterní refektáře) nebo u Tomáše na Malé Straně?
Vzdor předvedenému a nezávisle na vyznání tvrdíme, že putyka do kostela prostě nepatří, byť jsou pod její realizací podepsány takové persóny, jako Henk Vos, Ingo Maurer či Starck. Tím hůř...

 

 


 

další personální změny v NPÚ

16. února 2006

Nepochopitelné rošády, které už nabyly povahy nekompromisního odstraňování názorových oponentů a které se nikdo neobtěžuje elementárně zdůvodnit, pokračují a nezřídka nabývají povahy tragikomedie. Celý text >>>

 

na Strahově pod Petřínem II

15. února 2006

"Dočasné odstranění některých částí budov" a jejich "postavení na původní místo" kvůli zařízení staveniště hotelu. Poslední informace o novostavbě ve Strahovském klášteře, které jsme se zevrubněji věnovali v prosinci 2005.

 

tisková konference Komory architektů

14. února 2006

Na velmi očekávané tiskové konferenci byla představena koncepce památkové péče České komory architektů. Zpráva na Archiwebu >>>   
Zpráva o konferenci na www.npu.cz >>>
Text koncepce památkové péče ČKR >>>

 

dr. Josef Štulc odvolán

14. února 2006

PhDr. Josef Štulc byl dnes odvolán z funkce hlavního konzervátora i z funkce náměstka generálního ředitele NPÚ. Zpráva bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení byla zveřejněna na webu NPÚ >>>
Obsáhlejší informaci přináší 15. února server ihned.cz >>>

 

prohlášení Přípravného výboru ČKR

k současné situaci v památkové péči

13. února 2006

Přípravný výbor ČKR se znepokojením sleduje vývoj posledních dnů v oblasti památkové péče. Eskalaci problematických kroků, neuvážených výroků, osobních útoků a invektiv vnímáme jako nedůstojnou celého oboru a nepřijatelnou pro jeho společenskou prestiž, bez níž jsou jakékoli snahy o reformu památkové péče a především památková péče samotná předem odsouzeny k nezdaru. Celý text >>>

 

prohlášení Přípravného výboru ČKR

6. ledna 2006

Dne 6. ledna 2005 se uskutečnilo prvé řádné zasedání Přípravného výboru České komory restaurátorů. Přípravný výbor vysoce oceňuje zásadní změnu dlouholetého pasivního po-stoje Ministerstva kultury ČR, která vedla k zahájení prací na přípravě zřízení Komory a novém právním zakotvení restaurátorské profese. Je nepochybné, že restaurátorský obor je třeba komplexně rehabilitovat, což je za současného právního stavu – i přes dílčí zlepšení dané novelou památkového zákona z roku 1999 – prakticky nemožné. Celý text >>>

 

komuniké Bardejov 2005

leden 2006

V září 2005 se uskutečnilo setkání zástupců profesních organizací zemí střední Evropy a reprezentantky E.C.C.O. V přijatém komuniké jsou formulovány důležité požadavky na kvalifikaci restaurátorů a deklarována vůle společného postupu v legislativním zakotvení profese. Celý text komuniké >>>

 

Česká komora restaurátorů

prosinec 2005

Na základě našeho podnětu a díky vstřícnému pochopení jak nového ministra kultury, tak vedení legislativního odboru a odboru památkové péče, započaly intenzivně práce na přípravě ustavení restaurátorské komory. Její zřízení by mělo být koordinováno se systémovou reformou památkové péče a mělo by zcela nově konstituovat restaurátorský obor. Je na co navazovat – zřízení komory bylo takříkajíc „na spadnutí“ v roce 1992; doufejme, že to, co se nevůlí politické reprezentace nepovedlo tehdy (a přímým důsledkem následujícího desetiletí byla zoufalá devastace celého oboru), povede se nyní. Jakkoli je bezmála požadavkem posledních týdnů strefovat se do nového ministra kultury a jeho inovovaného úřadu, postoj ministerstva v této věci je jednoznačně pozitivní – po desetiletí odmítání, nesystémových nesmyslů a tápání v právním zakotvení profese, výmluv, že ministerstvo komoru sice podporuje, ale nemůže pro ni nic udělat, je vše jinak. Právní úpravu zřizující komoru by mělo pochopitelně napsat samo ministerstvo za bezprostřední spolupráce s restaurátory. Připomínáme na tomto místě opakované vyjádření vůle po zřízení komory ze strany Asociace restaurátorů. V současné době proto zahajuje práci Přípravný výbor České restaurátorské komory, který bude nadále s ministerstvem na této zcela zásadní věci spolupracovat.

 

Restauro.cz (částečně) v novém

prosinec 2005

Překotné události posledních týdnů nás přinutily spustit opět Restauro.cz, aniž je zcela dokončen jeho redesign, který by měl vést k většímu zpřehlednění serveru a zvýšení jeho informační hodnoty. Samostatnou součástí webu budou od počátku letního semestru stránky Restaurátorské školy AVU. Osud dalších elektronických čísel Technologie artis závisí jen a pouze na množství a kvalitě dodaných příspěvků a zajištění alespoň nejnezbytnějších finančních prostředků. Server nadále přebírá Přípravný výbor České komory restaurátorů, po zřízení Komory bude její informační platformou.

 

stav oboru restaurování v ČR

Martin Pavala, prosinec 2005

Improvizovaná informativní zpráva stála na počátku po patnácti letech obnoveného jednání o zřízení restaurátorské komory. Celý text >>>

 

na Strahově pod Petřínem…

prosinec 2005

…hotel stojí, přesněji – bude stát co nevidět. Sedmero nadzemních pater, podzemní parking, razantně přestavěné barokní budovy klášterního hospodářského dvora (Giovanni


Situace hotelu v areálu kláštera

Dominik Orsi, 1678-80, dílčí pozdější úpravy), vše pár kroků od Filozofického sálu Strahovské knihovny, v místě, jehož autentické prostředí patřilo k neopakovatelným. Vše z dílny architekta, jenž obdařil Prahu takovými majstrštyky, jakými jsou hotel Don Giovanni na Vinohradech nebo budova Mediatelu v Thámově ulici.
Zdálo by se – když už nepochopitelně došlo k povolení tohoto zvěrstva – že po pražských zkušenostech posledních desetiletí se proti projektu vzedme bouře odporu odborné veřejnosti, jíž v čele bude stát Klub za starou Prahu a Národní památkový ústav – probůh, kdo také jiný, vždyť se jedná o novostavbu v areálu Národní kulturní památky… Nestalo se. Klub je zřejmě příliš zaneprázdněn peticemi proti MK, NPÚ věc dílem zamlžuje a dílem bagatelizuje. A tak se zvesela bourá a staví. Zcela zásadní, systémové selhání památkové péče znovu vzbuzuje obavy o setrvání Prahy na seznamu UNESCO, ale hlavně – čert vem seznamy – o zachování elementárních hodnot historické Prahy jako takové.
Fotodokumentace a komentář >>>

 

Bílá paní na Hladové zdi

Martin Pavala, prosinec 2005

Někdy zkraje prosince obdržel odvolaný ředitel NPÚ ing. Novák anonymní hanopis, označující mou kolegyni Zuzanu Polákovou a mne za strůjce všeho zla posledních týdnů na MK.
Celý text >>>

 

ad Tiskové zpravodajství k petici

Klubu za starou Prahu

prosinec 2005

Tiskovém zpravodajství k Petici proti odvolání ředitelů NPÚ vyjadřuje Klub za starou Prahu znepokojení na tím, že v komisi pro výběr ředitelů nových "nejsou zastoupeni žádní odborníci s dlouhodobými zkušenostmi z praxe v oboru památkové péče…" Celý text >>>

 

mlžení jako metoda

prosinec 2005

Dvě citace z webu ústředního pracoviště NPÚ nepostrádají půvabu nechtěného… Více >>>