o třech zbytečně podrážděných reakcích

Odpověď na Zprávu o 1. mezioborovém semináři ALMA

Pavel Novák, VŠCHT  /listopad 2006

Je zajímavé, jak po mých dvou doložitelných a neutrálních sděleních na adresu AVU na konferenci v Chebu počátkem září 2006 (viz. celý text příspěvku Novák P., Kučerová I.: Vysokoškolské studium zaměřené na konzervování a restaurování v České republice:
http://www.vscht.cz/met/konzervovani_restaurovani/sbornik_cheb_2006.pdf),
kdy jsem řekl, že:
1) "AVU odmítá poskytnout studijní plán oboru restaurování malířských děl",
2) "Obory AVU mají téměř výhradně umělecké a humanitní zaměření s malým podílem technologických, materiálových a přírodovědných předmětů"
následovaly tři po sobě jdoucí a na intenzitě nabývající podrážděné reakce:

RNDr. Janka Hradilová, jediná účastnice chebské konference z AVU, označila rozčileně v kuloárech za důvod, proč jsme studijní plán nezískali to, že jsme o něj oficiálně nepožádali (jisté ale je, že prof. Stretti nechtěl a dosud nechce plán poskytnout, ostatně nežádali jsme oficiálně žádnou školu, neboť je zcela běžné, že studijní plány českých univerzitních pracovišť jsou veřejně dostupné na internetu).

Prof. Karel Stretti využil na semináři ALMA 7.11.06 informaci přímé účastnice Dr. Hradilové o chebské konferenci i naše sdělení jako záminku k ventilaci své staré paušální nelibosti k působení "technokratů" v oblasti restaurování. Viz. části příspěvku prof. Strettiho ze sborníku semináře ALMA, které se nás dotýkají(celý text neuvádíme, abychom nebyli obviněni z porušování autorských práv): http://www.vscht.cz/met/konzervovani_restaurovani/technologia_artis_2006.pdf
a naše odpověď ve formě otevřeného dopisu, který jsme zaslali prof. Strettimu:
http://www.vscht.cz/met/konzervovani_restaurovani/otevreny_dopis.pdf

Ak. mal. Martin Pavala se počátkem prosince 2006 na http://www.restauro.cz/diskuze/alma.htm k tomuto boji za dobrou věc přidává a ve zprávě o prvém mezioborovém semináři ALMA tvrdí, že úvodní vystoupení prof. Strettiho bylo "reakcí na některé konfliktní výroky, které zazněly na adresu AVU v Chebu" (ani Stretti, ani Pavala tam nebyli, ale vědí, že určitě byly konfliktní). Dále uvádí že "AVU bývá začasté obviňována z jakési retardované elitářské uzavřenosti a přehlížení souvisejících oborů" (kým to nesděluje, nevadí že my to nebyli). Vysmívá se "třem pilířům" restaurování a smysl překrucuje, když píše: rozuměj přírodní vědy, kunsthistorie a (pohříchu pouhá) manuální zručnost restaurátora jsou rádoby objevným…" (že to není pravda, to autorovi nevadí, vždyť se to hodí proti nenáviděným technokratům, kteří mu lezou do zelí (že nelezou, to je taky jedno)). Pozoruhodné také je, že nás pan Pavala viní z "…pokud možno takzvaně evropsky orientovaného směřování…", na rozdíl od prof. Strettiho, který nás viní ze zneužívání "…účelového programového „babylonského zmatení jazyků (vytvořeného) komunistickými novátory..." Navrhuji tedy oběma pánům inovaci a propříště, pokud to jejich mysl uspokojí, aby nám sjednoceně nadávali nikoli pouze do "technokratů", ale do "eurokomunistických technokratů".

"Nevyjmutelným břevnem v oku", abych použil Pavalova slova, mi vždycky byli a budou lidé nepřístupní věcné diskusi, sledující postranní zájmy, lidé urážející osoby s jiným názorem a ohánějící se přitom nějakou svatou věcí, nikoli "mezioborová spolupráce" jak čtenáři stránek Restauro.cz vnucuje pan Pavala. Dovedu si představit věcnou diskusi k našemu druhému tvrzení (viz. výše) nad studijním plánem a strukturou předmětu Ateliérová výuka (pokud se mýlím, rád své tvrzení opravím), ale k té nedojde, protože o diskusi panu Strettimu ani panu Pavalovi nejde. Způsob argumentace a překrucování významu slov a vět je u nich vskutku pozoruhodný. Doufejme, že se tak nechovají při výkonu své restaurátorské profese. Jejich zdánlivě iracionální chování ve prospěch svaté věci profesionality restaurování uměleckých památek se ale může zdát řadě informovaných lidí velmi racionální: "Nelezte nám technokrati a jiná chamradi do naší výsadní oblasti, nejste námi posvěcení talentovaní umělci, nemáte tu co dělat, maximálně nám můžete dělat servis". Nebo se mýlím? Posuďte prosím sami.

 

V Praze 18.12.2006
Pavel Novák
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze