názory a diskuze

Na tom pražským mostě
Martin Pavala, 2008

Návrh záměru památkového zákona publikován
Martin Pavala, AVU, 2008

Tajnosti památkového zákona
Martin Pavala 2008

Restaurování jako tvůrčí čin
Martin Pavala 2007

Je možné řešit koncepční spory?
Tomáš Grygar 2007

Legendy o sv. Anně
Několik faktických poznámek k tradovaným omylům o pražském kostele
Martin Pavala 2007

Poznámka o potrefených a podrážděných
Martin Pavala 2006

O třech zbytečně podrážděných reakcích
Pavel Novák 2006

K otázce snímání přemaleb polychromované plastiky
Mojmír Hamsík 2006

Nová témata v analýze malířských děl - mírně zaujatá zpráva o mezioborovém semináři
Martin Pavala 2006

Poznámky k metodice restaurátorských dokumentací
Martin Pavala 2006

Stav oboru restaurování kulturních památek v ČR
Stručná rámcová informace
Martin Pavala 2005

Restaurování − paradigma, klišé, étos
Úvaha o smyslu restaurování
Vladimíra Koubová-Eidernová 2004

Ohrožení svaté Anny
K reakcím na zápis staroměstského kostela do seznamu 100 nejohroženějších památek světa organizací World Monument Found
Martin Pavala 2003

Autorskoprávní povzdechnutí
Martin Pavala 2003

Metodické centrum konzervace
Stanoviska a polemika kolem projektu na zřízení ústředního konzervátorského pracoviště při Technickém muzeu v Brně, 2003