Barokní malovaná okna přízemí jižního průčelí východního křídla předzámčí zámku v Bystřici pod Hostýnem byla za vydatné podpory památkáře z brněnského pracoviště NPÚ nemilosrdně otlučena, aby mohl být parter objektu opatřen sanační omítkou… Argumentovalo se jejich špatným stavem, bezvýznamností, datováním do 19. století (sic!). Marný byl nesouhlas restaurátora i investora, chtějících malby alespoň konzervovat a zachovat. (červenec 2004)

 

restauro.  cz