Tajemstvím, mystériem a stářím dýchající průčelí katedrály v Chartres bude zřejmě záhy pouhou vzpomínkou. Zpoza domečku, přistavenému k severnímu portálu, se vynořuje gotické veledílo vypucované dočista do čista. Patina a stáří je fuč, tajemství rovněž. Zbývá jen smutek, otazníky a obava o směřování metodiky restaurování a péče o památky vůbec. Nejde totiž o exces kdesi ve Zvonokosech, ale o jednu z nejvýznamnějších světových staveb, památku UNESCO, pod jehož patronací se vše odehrává. Ostatně – viděli jste už v posledních letech pařížskou Notre-Dame?
(Zaznamenáno v červnu 2001.)

 

restauro.  cz