Bývalý Grömlingovský palác zpříjemnil svou citlivě obnovenou fasádou střed Malostranského náměstí, jemuž dominují přebarvené fasády paláců Smiřických a Šternberského a tvrdě tupé průčelí jezuitské koleje. Žel, jeho atiku osídlili jacísi mouřeníni, v jejichž temných siluetách nelze rozpoznat ani zbla sochařské modelace. Ponurá temnota jejich materiálu dvojnásob vyniká v konfrontaci s osazenými kopiemi, které čas dosud nestačil patinovat.
restauro.  cz