Oblastní muzeum v Jindřichově Hradci sídlí v nádherném objektu bývalého minoritského kláštera. Jeho nynější šéf osvědčil nejen obdivuhodnou manažerskou pružnost při zadávání veřejné zakázky na restaurování ambitu, jíž se ještě budeme někdy podrobněji věnovat, ale též pozoruhodný vkus a cit pro středověkou architekturu. A tak se brána do zahrady nad Vajgarem zaskvěla prosklením osazeným v umělé hmotě podivného členění s facinujícím skloubením kamenných stojek, štukové archivolty a plastového rámu; ušetřena nezůstala ani okna. Co očekává památkové péče od řadových občanů, není-li schopna zabránit, aby jim alespoň vrcholné kulturní instituce neposkytovaly příklady takto odpudivé pokleslosti?
restauro.  cz