»Na tváři našich katedrál je vedle každé vrásky také jizva. Tempus edax, homo edacior, což bych nejraději přeložil takto: Čas je slepý, člověk hloupý. Kdybychom měli dosti času prozkoumat ty různé stopy ničení, jež jsou vryty do tohoto starobylého chrámu, podíl času by byl nejmenší; nejhorší část škod natropili lidé, především umělečtí odborníci. Říkám výslovně umělečtí odborníci, neboť za poslední dvě století bylo mezi nimi dost takových, kteří se honosili titulem architekta.«

Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži, 1831

Čistění hlavního průčelí pařížské Notre-Dame, září 2000.

restauro.  cz