nelze nevidět

portály

restaurátorské instituce

dokumentace realizací

památkáři

galerie a muzea

materiály a nástroje

seznam restaurátorů

 
 
nelze nevidět

Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze Podrobné informace o kauze znesvěceného odsvěceného kostela.
Monitor není web, ale rubrika denně nových odkazů na aktuální informace z oblasti památkové péče na serveru Národního památkového ústavu.
Archiv Scala  Největší světová databáze výtvarného umění, 70 000 hesel, jednoduché vyhledávání.
Uffizi  Prohlídka světoznámé florentské galerie.
Louvre  Požitek z dokonale zpracované virtuální prohlídky může pokazit majitelům vytáčeného připojení velká datová náročnost, pročež neváhejte a zakupte si v místním boutique DVD!
World Monuments Fund  Sto nejohroženějších světových památek.
Přehled povolení k restaurování kulturních památek aneb jediný oficielní seznam restaurátorů včetně specifikací rozsahu jejich oprávnění. Celkový přehled i vyhledávání podle jmen či licencí.
Národní památkový ústav  Web ústředního pracoviště NPÚ. Stal se opět nenahraditelným zdrojem informací a skutečným portálem české památkové péče. O stránky se po obsahové stránce stará též neúnavný Jan Sommer, pročež se nelze divit, že to poněkud »odnáší« jeho web http://sweb.cz/ezpp/, jenž však stále disponuje bezkonkurenčním katalogem tříděných odkazů.
 

restaurování na českých portálech

Sebezničující chaos, který zavládl na Seznamu po spuštění jeho nové podoby, webmasteři postupně zvládli. Zatímco ještě v červnu 2003 oplývala nová sekce Služby a řemesla/Řemesla/Restaurátorství/ plnými dvěma odkazy a ostatní za zatoulaly do nejroztodivnějších zákoutí celého katalogu, dnes už zase obsahuje 131 odkazů. Sekce samotná opět oplývá podivnou směsí odkazů od preparací zvířectva přes výrobu garážových vrat po renovace dveří plastovou fólií. Dominují linky na opraváře starožitného nábytku a další renovační řemeslné firmy; několik skutečně restaurátorských odkazů se v té změti bezmála ztrácí. Úroveň vystavených webů je – opět až na pár výjimek – povětšinou zoufale amatérská. Sekce je smutným dokladem toho, co vše se v obecném povědomí vejde do pojmu restaurování. Na druhou stranu – její návštěvnost je tak minimální (necelých třicet prohlédnutých stránek denně), že je to vlastně jedno…
Další z velkých portálů, Centrum, projevil v zatřídění restaurování do katalogu obdobnou kompetentnost; nalezneme je v sekci Obchod a služby/Služby/Opravy a servis/Restaurátorské služby. Odkazů je více (158),mnohé stejné jako na Seznamu, ani jejich struktura se nijak zásadně neliší. A do třetice všeho stejného – slepenec 89 odkazů, z nichž opět nejméně polovina nemá s restaurováním nic společného, obsahuje oddíl Obchody a služby/Řemeslné práce a drobná výroba/Restaurátorství na Atlasu. Tamní katalog je obohacen (stejně jako Centrum) o jakési obskurní »hodnocení kvality«, podle kterého jsou odkazy seřazeny a které je podle vysvětlení serveru »kvalitou stránky v porovnání k ostatním stránkám v této kategorii. Odvíjí se mimo jiné od toho, jaké množství dalších internetových stránek na daný web odkazuje. Dá se vysvětlit také jako popularita dané stránky na Internetu.« Inu, proč ne, tutéž technologii JyxoRank používá v nekomerčním katalogu i Seznam, ale nazývat ji hodnocením »kvality« je poněkud legrační a přinejmenším hrubě zavádějící. Návštěvností sekcí se ani jeden z obou serverů nechlubí, nicméně z porovnání jejich celkového podílu na českém internetovém koláči plyne, že je ještě nepoměrně horší než na Seznamu.
 

restaurátorské instituce

Asociace restaurátorů Nová adresa bohužel velmi neaktuálních stránek českého profesního sdružení.
Komora reštaurátorov Oficiální stránky slovenské profesní komory.
Instituti di restauro  Oficiální stránky italského ministerstva kultury. Přístup na stránky restaurátorských pracovišť, přehled restaurátorských prací, základní informace o nejvýznamnějších akcích posledních let (kaple Scrovegni v Padově, Raffaelova Fornarina, Leonardova Poslední večeře a další). Nečekejte zázraky, informace jsou opravdu jen základní, povýtce textové.
E.C.C.O.  Evropská konfederace konzervátorských-restaurátorských organizací.
Getty Conservation Institute  Web významného kalifornského pracoviště s celosvětovou působností. Informace o pracovišti i projektech, bohužel skromné obrazové dokumentace. Od instituce, zakládající si na prezentaci svých akcí a disponující na naše poměry pohádkovými prostředky, bychom čekali o mnoho více.
Národní rada pro konzervování-restaurování ve Velké Británii sdružuje tucet nezávislých asociací různých restaurátorských a konzervátorských oborů. Vznikla v souvislosti s nově zaváděným systémem profesionálních akreditací, o nichž informujeme v rubrice Archiv.
 

dokumentace realizací

Umělecké památky Moravy a Slezska  Přehledně a pečlivě zpracované dokumentace šesti významných realizací ze severomoravského a slezského regionu, zejména z oboru gotické a barokní nástěnné malby, patřících svou úrovní k tomu nejlepšímu, co lze z oboru na internetu nalézt.
Mozaika Zlaté brány katedrály sv. Víta v Praze  Překvapivě skromná dokumentace společného projektu Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Getty Conservation Institute, iniciovaného Asociací restaurátorů počátkem 90. let, na stránkách GCI.
Zámecká věž v Českém Krumlově  Dokumentace kontroverzně vnímané rekonstrukce pláště dominanty krumlovského zámku.
Obrazy Mistra Theodorika  z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Podrobná dokumentace restaurování čtyř deskových maleb, mimo jiné s atraktivně zpracovanými výsledky analýzy mikroprůřezů barevnými vrstvami.
Kostel sv. Anny v Praze na Starém Městě  Průběžně aktualizovaná dokumentace dlouhodobého projektu restaurování nástěnných maleb, kamenných prvků, omítek. Průzkum unikátního gotického krovu, historie a ikonografie kostela. Průběh stavební rekonstrukce objektu.
Zámek Kratochvíle u Netolic  Obsáhlá dokumentace restaurování renesančních maleb a úchvatných štukatur v interiéru zámeckého kostelíka Panny Marie. Dokumentace restaurování exteriéru by podle zatím neobsazených odkazů měla ještě následovat.
Toskánský palác  Dominanta Hradčanského náměstí komplexně vně i uvnitř restaurovaná v letech 1995-1998.
Le opere da restaurare  Základní informace o restaurování nástěnných maleb, plastik a architektur v sedmnácti italských městech. Pro naše restaurátory i investory zajímavé mimo jiné též proto, že uvádějí i ceny jednotlivých realizací (jen pro zajímavost – čtvereční metr nástěnné malby v přepočtu za 30-50 tis. Kč).
Trigy Národního divadla a řada dalších příkladně zpracovaných dokumentací na stránkách pasířství Houska a Douda.

 

památkáři

Národní památkový ústav  Nový site, na jehož obsahu se podílí též zkušený a neúnavný Jan Sommer, byv odejit z redakce tištěných Zpráv památkové péče. Průběžně budovaný web, jenž se pozvolna stává tím, čím by rozhodně měl být – portálem české památkové péče.
Klub Za starou Prahu  Jednoduché, vkusné, přehledné, pravidelně aktualizované stránky známého spolku patří rozhodně k tomu nejlepšímu, co lze v oboru památkové péče na českém webu shlédnout.
Historické krovy  Velmi slibně rozjetý a průběžně aktualizovaný specializovaný web o historických krovech. Návštěva bezmála povinná pro všechny, kdož mají o historickou architekturu opravdu vážný zájem, a zajímavá i pro ty ostatní. Škoda jen, že design stránek neoplývá stejnou profesionalitou jako obsah.
Sdružení pro stavebně historický průzkum  Na velmi lapidárním webu ryze informativního charakteru lze najít pár informací zajímavých nejen pro samotné členy sdružení, jimž je určen především. V sekci Různé zprávy rozhodně nepřehlédněte stať V. Girsy Buď anebo (ze setkání na téma život památek, památky v životě, život v památkách), v sekci Památkový zákon lze sledovat peripetie příprav nového (kolikátého už) památkového zákona.


galerie a muzea

Národní galerie v Praze Čistý design, po obsahové stránce snad až příliš stručnosti. Web zjevně zaměřený na základní informace pro nejširší veřejnost, velmi úsporný obrazový doprovod. Postrádáme zejména katalog sbírek s alespoň základními údaji a fotodokumentací. Příslib na jeho částečné spuštění koncem roku 2002 zůstává zatím jenom příslibem.
ICOM  Český výbor mezinárodní rady muzeí.


materiály a nástroje

Ceiba CEIBA Významný dodavatel materiálů a služeb nejen pro restaurování papíru.

SANDRAGON Potřeby pro restaurátory včetně internetového obchodu, laboratorní průzkumy.

Lascaux  Podrobný katalog jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců barev a dalších malířských a restaurátorských potřeb.
Deffner & Johann  Další z velkých dodavatelů širokého sortimentu materiálů, nástrojů i přístrojů. Stránky mateřské firmy mají vše, co mít mají; to se však ani v nejmenším nedá říci o pobočce firmy pro tuzemsko, Deffner & Johann, s. r. o. Na její stránce není krom telefonu a emailu vůbec nic. Dvojnásob škoda, když společnost disponuje perfektním elektronickým katalogem veškerého sortimentu na CD.
Pigmenty Kremer Stránky věhlasného výrobce malířských pigmentů.

                                                                                                                                                       nahoru

 

restauro.  cz