CeibaNově nabízme možnost inzerce dodavatelům potřeb a služeb pro restaurování. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

www.sandragon.cz

 

Relikviář svatého Maura

listopad 2010

Jeden z restaurátorů relikviáře, Adrej Šumbera, zve k návštěvě nového webu, přinášejícího unikátní textové i obrazové informace o této mimořádné památce a průběhu i technikách jejího restaurování. Pečlivá a přehledná dokumentace relikviáře je doprovázena i citacemi z pramenů (Theophilus, Schedula diversarum artium), historickými fotografiemi i ukázkami analogií a poskytuje vskutku komlexní informaci pro laiky i odborníky. Škoda jen, že mimořádnému obsahu neodpovídá dostii nepovedený design webu. Přesto vřele doporučujeme!
www.svatymaur.cz

V památkové péči je binec

listopad 2010

O Muchově Epopeji, trestuhodné opravě Karlova mostu, nedostatečné ochraně památek i situaci v restaurátorském oboru.
Rozhovor Lídy Rakušanové s šéfrestaurátorem Národní galerie Petrem Kuthanem pro Deník.cz >>>

Michelangelo za 300

říjen 2010

"Našel se Michelangelo za 300 milionů dolarů", hlásají titulky kulturních rubrik denního tisku a dodávají historii k neuvěření – jakýsi plukovník amerického letectva v Buffalu odnesl obraz, schovaný 27 let doma za gaučem, italskému restaurátoru, jenž o něm napsal knihu Ztracená Pieta a označil jej za pozdní dílo Michelangela Buonarottiho z roku 1545.
Více >>>

 

III. mezioborový seminář ALMA

březen 2010

Co znamená výraz "originální"? Co je žádoucí chránit a co má být odstraněno, modifikováno, restaurováno nebo obnoveno? Kdo je oprávněn to říci a kdo nese za rozhodnutí odpovědnost? Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat v pořadí již třetí mezioborový seminář laboratoře ALMA, který má být pracovním setkáním a kvalifikovanou diskusí tří odborností – umělecké, přírodovědecké a umělecko-historické, a to na poli výzkumu, restaurování a ochrany malířských výtvarných děl. Seminář se bude konat ve dnech 24.–25. 11. 2010 v Břevnovském klášteře v Praze a jeho ústředním námětem je Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase.
Podrobné aktuální informace na webu ALMA >>>

Sejde z očí – sejde z mysli?

březen 2010

Out of Sight – Out of Mind? Pod tímto názvem se ve dnech 27.–28. května 2010 bude konat v Praze v prostorách Nové budovy Národního muzea mezinárodní restaurátorská konference. Jejím hlavním tématem bude management sbírek a kulturního dědictví. Příspěvky budou zaměřeny především na otázky uložení sbírek, obalové materiály, digitalizaci, risk management a další související otázky. Cílovou skupinou sympózia jsou konzervátoři, restaurátoři a manažeři sbírek, pracující v muzeích, archivech a knihovnách, ale také výzkumní pracovníci v oboru konzervace a restaurování památek.
Více informací zde >>>

Opificio delle Pietre Dure

listopad 2009

Zkušenosti restaurátorů ze slavného florentského institutu jsou náplní dvoudenního semináře,
který připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Akademií výtvarných umění.
Seminář proběhne 30. listopadu a 1. prosince ve Veletržním paláci v Praze.
Přihlášku je třeba podat nejpozději do 20. listopadu!
Pozvánka na seminář >>>
Program >>>
Přihláška >>>

 

trapná scéna u Wilsonova pomníku

7. září 2009

Nestává se často, aby cokoli týkající se restaurátorů zaplnilo prvé stránky zpravodajských serverů. Dnešek je výjimkou, muselo však dojít na pěstní argumenty. Za trapnost, která se dnes semlela při zkoušce umístění makety rekonstruovaného pomníku W. Wilsona ve Vrchlického sadech, hanba fackuje…
Dva sochaři se poprali během zkoušky umístění Wilsonova pomníku v Praze (Ihned) >>>
Sochaři se poprali. Kvůli pomníku prezidenta Wilsona (Týden) >>>
Kvůli soše Woodrowa Wilsona se u hlavního nádraží poprali sochaři (iDnes) >>>
Při instalaci sochy prezidenta Wilsona se v Praze poprali sochaři (Novinky) >>>
Pro dokreslení tématu:
Soutěž na obnovu Wilsonova pomníku v Praze má vítěze (ČTK) >>>
Soutěž o novou Wilsonovu sochu provázejí pochybnost (ČT 24) >>>
Redakční poznámka (Restauro.cz) >>>

znovu na Karlově mostě

srpen 2009

Památka tohoto významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy používané při opravách jiných kulturních památek, praví se v úvodu vyjádření Odborné komise pro obnovu Karlova mostu. Komise ve složení Jiří Mrázek, Vojtěch Adamec, Richard Biegel, Ivo Hlobil, Petr Hrubý, Vít Mlázovský, Petr Siegl a Ondřej Šefců, ustavená jako poradní orgán generální ředitelky NPÚ, vydala své, pro skalní obhájce způsobu obnovy mostu zajisté zdrcující stanovisko v březnu; o dva měsíce později se s ním ztotožnil ve svém oficiálním vyjádření i NPÚ. Magistrát pochopitelně požadavkům okamžitého zastavení stavby nevyhověl, nicméně připustil jistá menší pochybení formálního charakteru a udělil sám sobě horentní pokutu plných 54 000 Kč. Další nesmělý pozitivní posun, zdá se, signalizuje aktuální zpráva ČTK.
Aktualizace 8. 9. / Otázkám rekonstrukce mostu byla věnována anketa ve 2. letošním čísle Zpráv památkové péče (respondenti: Jan Bárta, Zdeněk Dragoun, Václav Jandáček, Jiří T. Kotalík, Martin Pavala, Miloš Solař, Ondřej Šefců, Josef Štulc, Jan Veselý) a spektrum názorů na opravu tvoří též hlavní náplň právě vydaného 4. čísla ZPP.

konference Obnova památek 2009

únor 2009

Ve dnech 24.-25. 3. 2009 se koná v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 již 9. ročník tradiční konference s výstavou a exkurzemi, tentokrát s tématem péče o státní hrady a zámky. Na konferenci vystoupí naši přední specialisté v oblasti péče o památky a podělí se s účastníky o své výjimečné zkušenosti získané při péči o státní hrady a zámky. Tyto poznatky lze úspěšně aplikovat i při správě ostatních historických objektů. Konference je určena pro architekty, techniky, historiky, kastelány, památkáře, pracovníky ministerstev, krajských úřadů, zástupce pověřených obcí, restaurátory, představitele stavebních firem a další zájemce. Uzávěrka přihlášek je 13. 3. 2009. Program a přihlášku najdete na www.studioaxis.cz.

Zrození zázraku

12. února 2009

Restaurátorských výstav je v posledních desetiletích jako šafránu. Extrémní nároky na zápůjčky děl. klimatické podmínky, zabezpečení, pojištění odsunuly velké projekty, jako bylo Restaurátorské umění v roce 1989 v Mánesu, asi už definitivně do říše vzpomínek. S více méně improvizovanými prezentacemi prací studentů ateliérů restaurování Akademie výtvarných umění v Praze je možné se alespoň trochu seznámit při každoročních výstavách klauzur a diplomních prací. Rozsáhlejší pohled do zákulisí studia restaurátorů-sochařů nabízí nyní zahájení výstavního provozu v Informačním a kulturním centru v Nostickém paláci, Výstavu nazvanou Zrození zázraku lze shlédnout do 10. dubna ve všední dny od 9 do 17 hodin. Fotoreportáž z vernisáže >>>

co nového v novém roce

únor 2009

Legislativní rada vlády označila návrh nového památkového zákona za neprojednávatelný a vrátila jej Ministerstvu kultury • Na postu hlavního konzervátora NPÚ vystřídal bývalého generálního ředitele Josefa Štulce bývalý generální ředitel Pavel Jerie • Současná generální ředitelka Naděžda Goryczková informovala o přípravách nové koncepce NPÚ • Josef Štulc označil v článku pro Bulletin Uměleckohistorické společnosti opravu Karlova mostu za vyváženou s tím, že účast restaurátorů nebylo možné požadovat a objektivně zdůvodnit. Památkovou inspekci obvinil z účelové dehonestace NPÚ • Středočeský hejtman David Rath pojal úmysl založit v Kutné Hoře novou univerzitu, která bude vyučovat též restaurování a památkovou péči. Ředitelům škol, kteří mu neporadili s jejím názvem, pohrozil snížením patu o 2 tisíce Kč. Navrhujeme Rathhaus • V bývalém kostele sv. Anny na Starém Městě se konalo poslední rozloučení s architektem Janem Kaplickým. Primátor Bém prohlásil, že Magistrát udělal za návrhem nové budovy Národní knihovny defeinitivní tečku • Hejtman Rath rozhodl vystěhovat České muzeum výtvarných umění z galerie v Husově ulici, kde sídlí od roku 1973, a nahradit jej propagačním centrem Středočeské turistické a informační služby. Informace o golfových hřištích ve středních Čechách bodou vhodně doplňovány výstavami celostátně známých regionálních akademických malířů a sochařů. Ředitel muzea, který s touto progresivní koncepcí nesouhlasil, byl promptně vyhozen, jeho nástupce odešel po několika dnech sám • Muchova Slovanská epopej se do Prahy prozatím stěhovat nebude. Není kam • Sdružení pro stavebněhistorický průzkum shledalo na opravě Karlova mostu řadu různých pochybení • Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPP) kostatovalo, že oprava Karlova mostu přináší zásadní snížení jeho výpovědní hodnoty, výrazně snižuje estetickou kvalitu a most jako celek poškozuje • V Dominikánském dvoře v Braníku má podle starosty Prahy 4 Pavla Horálka do tří let vzniknout vysoká škola památkové péče a konzervace •

memorandum "Za ochranu památek"

Protest odborné veřejnosti proti návrhu nového památkového zákona

15. prosince 2008

Postoj ke kulturnímu dědictví je měřítkem civilizovanosti a kulturní vyspělosti každé země. Zajistit ochranu hodnot zodpovědnou péčí o kulturní dědictví, které je společným duchovním majetkem nejen národním, ale i nadnárodním, je úkolem, který přebírá každá generace po svých předchůdcích. I my musíme předat svým potomkům památky nezdevastované a v neztečném rozsahu a bohatství rozmanitosti.
Celý text memoranda >>>

nová ředitelka NPÚ uvedena do funkce

6. prosince 2008

3. prosince byla oficiálně uvedena do funkce nová generální ředitelka NPÚ ing. arch. Naděžda Goryczková. Gratulujeme! Své prvotní záměry vzápětí paní ředitelka vysvětlila v otevřeném dopise zaměstnancům ústavu.

Karlův most se opravuje špatně

1. prosince 2008

Památková inspekce trvá na svém původním nálezu.
Opravy Karlova mostu neprobíhají řádně, trvá na svém inspekce (iDnes) >>>
Rozumné by bylo zastavit opravy Karlova mostu, myslí si inspektorka (iDnes) >>>
Aktualizace 8. 12. / Protokoly památkové inspekce včetně fotodokumentace zveřejnilo na svém webu MK ČR >>>

proč odchází Pavel Jerie?

1. prosince 2008

Odchod ředitele NPÚ Pavla Jerieho z funkce i okolnosti výběru jeho nástupce nabývají na základě dnešních tiskových zpráv nových znepokojivých souvislostí.
Odstupující ředitel NPÚ tvrdí, že ho stát nutil porušit zákon (České noviny) >>>
LN: Šéfa památkářů prý nutili tunelovat >>>
Možná někomu vadím (LN)>>>
Aktualizace 2. 12. / Ministerstvo kultury tvrdí, že si pan ředitel vymýšlí, pohříchu však neuvádí, v čem:
Vyjádření ministerstva na článek Martiny Klapalové „Nutili mě tunelovat“, LN 1. 12. 2008

Zdeněk Novák ředitelem NPÚ? Ne!

27. listopadu 2008

Podle první neoficiální informace z dnešního odpoledne zvítězil ve výběrovém řízení na post ředitele Národního památkového ústavu bývalý dlouholetý náměstek několika ministrů kultury ing. Zdeněk Novák. Ve druhém kole se rozhodovalo mezi ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ing. Zdeňkem Novákem a ing. Václavem Novotným. Podle aktuální zprávy však byl sice Z. Novák výběrovou komisí zvolen, ve výběrovém řízení však (stanovisko komise bylo pouze doporučující) nakonec zvítězila ing. arch. Naděžda Goryczková. Vešekeré informace jsou neoficiální a napjatě očekáváme zveřejnění konečného verdiktu na stránkách Ministerstva kultury.

Na tom pražským mostě

listopad 2008

Na tom pražským mostě rozmarýna sice už neroste, ale dějí se věci. Ministerstvo kultury zveřejnilo počátkem listopadu zprávu Památkové inspekce, která konstatuje závažné nedostatky současné opravy, a to jak v rovině právní, tak realizační. Inspekce nahlas vyslovila to, na co už delší dobu částečně poukazovala laická veřejnost, které se zdál podivným zejména způsob opravy kamenného parapetu mostu – rozsah výměn kamene, optická cizorodost nových bloků a úroveň celkového řemeslného zpracování. Reakce byla okamžitá… Celý text a foto >>>

Technologia artis 6/2008

říjen 2008

Nové číslo sborníku Technologia artis bude k dispozici účastníkům semináře ALMA v Národní galerii ve dnech 3.-4. listopadu. Obsáhlá 300stránková publikace v nové grafické podobě přináší všechny příspěvky semináře v české i anglické verzi včetně bohatého obrazového doprovodu. Po semináři ji bude možno do vyčerpání nákladu získat v knihovně Restaurátorské školy AVU; výhledově se počítá i s její internetovou verzí.

 

 

II. mezioborový seminář ALMA

září 2008

Druhý mezioborový seminář Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl na téma "Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla" proběhne ve dnech 3.–4. 11. 2008 v Národní galerii v Praze, klášteře sv. Anežky. Podrobné aktuální informace na webu ALMA >>>

restaurování do živnostenského zákona – aktuálně

září 2008

Předchozí informace došla potvrzení. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uplatnilo požadavek zařazení restaurování kulturních památek do vázaných nebo koncesovaných živností v rámci připomínkového řízení k věcnému návrhu zákona o památkovém fondu a iniciovalo též jednání s MK v této věci v kontextu připravované novely živnostenského zákona.
Celý text >>>

restaurování do živnostenského zákona?!

červen 2008

Z "dobře informovaného zdroje" se dnes dozvídáme, že v pátek 6. června má proběhnout jednání Ministerstva kultury s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které znovu pojalo geniální ideu o opětovném začlenění restaurování kulturních památek — uměleckých a uměleckořemeslných děl — do živnostenského zákona. Historie se opakuje se zákonitostí až perverzní — připomeňme jen, že dobrodiní živnostenského režimu byl obor podroben už v 90. letech, což na jeho kvalitativní i etické úrovni zanechalo katastrofální stopy, nesčetněkrát pojmenované a prokázané. Země, která před šedesáti lety jako první v Evropě konstituovala profesi jako výtvarný obor, dělá nyní periodicky vše pro to, aby ji zlikvidovala. Na fakt, že úprava restaurování pouze v památkovém zákoně je nesystémová, že obor — jako všechna ostatní svobodná povolání — vyžaduje zvláštní zákon o výkonu profese, nechce odpovědný vládní rezort sedmnáct let slyšet. Toto je důsledek a budeme se asi muset smířit s tím, že se tak neděje zdaleka naposled. Ostatně lobby sdružení Rudolfinea napojeného na Hospodářskou komoru o to usiluje dlouhodobě — co na tom, že o restaurátora v něm téměř nezakopneš… Je snad zbytečno zdůrazňovat, že jak Asociace restaurátorů, tak AVU jakékoli úvahy o podřízení živnostenskému zákona zcela principielně a zásadně odmítají. Věcných důvodů je bezpočet…

Národní památkový ústav k památkovému zákonu

květen 2008

Národní památkový ústav publikoval podrobné připomínky k Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu. Na úvodní straně je též shrnutí postupu přípravy návrhu a odkazy na další publikovaná stanoviska.

stanovisko AVU k návrhu památkového zákona

květen 2008

Restaurátorské školy Akademie výtvarných umění zásadně nesouhlasí s Návrhem věcného záměru zákona o památkovém fondu.
Celý text >>>

Restauro.cz v Národní knihovně

květen 2008

Náš server byl vybrán pro trvalou archivaci a zpřístupnění ve webovém archivu Národní knihovny.
Při této příležitosti pro nás bezmála slavnostní vyjadřujeme stud nad hanebným postupem pražského Magistrátu i alibismem Ministerstva kultury a voláme co nejhlasitěji:
Chceme být archivováni v Kaplického chobotnici!!!návrh záměru památkového zákona publikován

květen 2008

Zásadní omezení odborné složky památkové péče, latentní redukci počtu kulturních památek a možnou demontáž ústředního pracoviště NPÚ, zavedení řemeslných oprav uměleckých a uměleckořemeslných děl na úkor jejich restaurování, fixaci současného stavu vydávání povolení k restaurování s několika kosmetickými úpravami – to a mnohé další přináší Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu, který publikovalo k veřejné diskusi na svém webu Ministerstvo kultury ČR.
Celý text >>>

věcný záměr nového památkového zákona

březen 2008

Jak bývá v kraji zvykem, skromně utajované a interní materiály stejně dříve či později odněkud vyplavou…
Celý text věcného záměru zákona (pdf, 264 kB) >>>

tajnosti památkového zákona

únor 2008

Poznámka k některým velmi znepokojivým aspektům připravovaného věcného záměru nového památkového zákona.
Celý text >>>

důvody pro zřízení restaurátorské komory

únor 2008

Souhrn hlavních argumentů pro zřízení restaurátorské komory vznikl jako podklad pro jednání pracovního týmu pro přípravu nového památkového zákona v listopadu 2007. Zbytečno téměř dodávat, že nebyl akceptován; komora byla shozena se stolu s poukazem na to, že není potřeba, pohříchu bez jakýchkoli argumentů. Celý text >>>

příběh klášterních maleb

únor 2008

Veřejné vědecké sympózium k odhalování a restaurování nástěnných maleb ve františkánském klášteře 14 sv. Pomocníků v Kadani se uskuteční na místě samém v pátek 7. března 2008 od 13 hodin.

Sympózium pořádá Kulturní zařízení Kadaň ve spolupráci s Městem Kadaní. Záštitu převzali hejtman Ústeckého kraje ing. Jiří Šulc a starosta města Kadaně dr. Jiří Kulhánek.

Referáty přednesou dr. Petr Hlaváček, dr. Vratislav Nejedlý,
dr. Vít Honys, dr. Jan Royt a Martin Pavala, akad. mal.Andrea

svatoanenský advent

únor 2008

Konečně! Konečně obskurní zatuchlost gothických světic prozářil žhavý paprsek svěžesti a mládí! Zpustlé krajkoví kamenných kružeb je vystřídáno nepoměrně delikátnějším krajkovím rozpustilých podprsenek, kalhotek a podvazků, vroubících tajemně vzrušující zákoutí dívčích těl. Madona klopí cudně zrak zakrývajíce oči Jezulátku, tři mágové přivyklí orientální dekadenci si mohou hlavy ukroutit a Ukřižovaný maně potvrzuje výrok Nietscheho: Z lítosti nad člověkem Bůh radši zemřel.

Kostel sv. Anny 10. 12. 2007

jak se valej šrouby do hlavy…

leden 2008

…v tomto případě nikoliv holkám, jako ve známém hitu, ale barokním andělíčkům.

obnova památek 2008 – restaurování

leden 2008

Restaurování patří spolu s rekonstrukcí a konzervací k základním prostředkům památkové péče. Klást si otázku, co vlastně „restaurováním“ rozumíme, se možná bude zdát zbytečné, protože jde o pojem obecně srozumitelný. Věc je ale složitější. Obsah tohoto pojmu se ve 20. století výrazně změnil a v současné době není jeho chápání jednoznačně vymezené.

Z anotace konference, kterou pořádá Studio Axis ve spolupráci s NPÚ, ICOMOS a ČVUT.
Infomace na webu pořadatele >>>

Na tento rok plánuje dvoudenní odborný seminář po velmi dlouhé době též Asociace restaurátorů, alespoň se k tomu usnesením své poslední valné hromady zavázala. Netrpělivě očekáváme vyhlášení tématu i termínu téhož...

SýrieLibanon a Sýrie

leden 2008

Komentovaný fotografický deník z cesty za fascinující historií zemí Blízkého východu přináší mimo jiné i řadu příkladů z oblasti péče o památky a restaurování.

Externí odkaz >>>

Mojmír Hamsíkodešel Mojmír Hamsík

prosinec 2007

Legenda české restaurátorské školy,
jeden z prvních žáků prof. Slánského,
dlouholetý šéf restaurátorského ateliéru Národní galerie, skvělý a noblesní člověk,
zemřel v Praze 20. prosince 2007 po těžké nemoci ve věku 86 let.

Poslední rozloučení se koná 2. ledna 2008 ve 12.15 hodin
v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.


restaurování jako tvůrčí čin

prosinec 2007

Diskuse o charakteru restaurátorské činnosti se stala téměř rituální záležitostí posledních dvou desetiletí. Mohlo by se snad zdát, že jde o debatu povýtce akademickou, nemající valného praktického významu – co ostatně záleží, při pohledu zevně, na tom, jaký věcný či právní statut má jedna profese, o jejíž náplni má většina společnosti jen dosti matnou představu a kterou se prakticky zabývá jen několik stovek lidí… Oborové volání po uznání – respektive opětovném uznání – tvůrčího, uměleckého charakteru restaurování tak bývá bráno i jako výraz jakéhosi nadřazeného elitářství, které chce do vágních, nejistých, iracionálních uměleckých sfér zatáhnout práci, která se musí řídit parametry povýtce racionálními, exaktně definovatelnými prostřednictvím přírodních či společenských věd.

Příspěvek Martina Pavaly pro seminář Komory reštaurátorov a Obce reštaurátorov Slovenska v Banské Bystrici.
Celý text >>>

Technologia artis 2006

prosinec 2007

Webová verze sborníku I. mezioborového semináře ALMA

II. mezioborový seminář ALMA

listopad 2007

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži u Prahy, uspořádá druhý mezioborový seminář v termínu 3.-4. listopadu 2008.

Název semináře:
"Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla"

Na seminář je možno přihlásit přednášku do 15.1.2008.
Vyhlášení semináře (pdf, 120 kB)
Přihláška přednášky (word, 40 kB)
Podrobnosti a přihlášky najdete též na www.alma-lab.cz

je možné řešit koncepční spory?

květen 2007

V posledním roce jsem se stal svědkem jiskření mezi umělci, techniky a vědci, jestli si mohu dovolit toto zjednodušení do úrovně profesí. Tyto neshody se pak vždy přenesly do osobních rovin aktérů a jejich podstata se jaksi ztratila. Dokonalým příkladem je spor mezi profesory Novákem z VŠCHT a Strettim z AVU ve druhé půlce loňského roku, jemuž se dostalo pozornosti na těchto webových stránkách. Je mi opravdu líto, že se tato debata změnila v potyčku bez katarze. S koncepčními spory se občas setkávám při své práci, a řekl bych, že nejsem sám, a těšil jsem se, že debata mi nějak pomůže se lépe orientovat v tomhle světě. Rád bych se svěřil se svou obavou, že vyšumění koncepčních sporů umožňuje v nejlepším případě jen náhlé vypuknutí požárů různého rozsahu kdykoli v budoucnosti.

Příspěvek Tomáše Grygara (Ústav anorganické chemie v Řeži, ALMA) k diskuzi kolem semináře ALMA z listopadu loňského roku. Celý text >>>

legendy o sv. Anně

Několik faktických poznámek k tradovaným omylům o pražském kostele

březen 2007

V prvém letošním čísle Zpráv památkové péče byla publikována anketa k úpravě interiéru kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze. S individuálními posudky jednotlivých respondentů nemohu a nechci polemizovat. Jednak jsem jako spoluautor koncepce a vedoucí realizačního kolektivu restaurátorů do problematiky možná až příliš vtažen (a podotýkám pouze, že naší úlohou nebylo „jen“ restaurování maleb, ale veškerých historických povrchů interiéru kostela), jednak se subjektivními soudy a pocity v zásadě ani polemizovat nelze. Proto bych rád – v zájmu věcnosti případných následných diskuzí – jenom připomněl některá fakta, která jakoby unikala pozornosti odborné veřejnosti, přestože jsou v průběhu rekonstrukce průběžně publikována.

O názvu, O stavbě, O krovu a O možnosti odkladu, celý text Martina Pavaly >>>

starší příspěvky >>>